NÁSTĚNKA - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Žákovský ples
Žákovský ples
Když nemůžeme být ve škole...
Žákovský ples
Žákovský ples
Žákovský ples
Žákovský ples

Základní informace

Žákovský parlament zřídila ZŠ Zámecká v září 2019. Jeho smyslem je učit žáky občanské angažovanosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí. Věříme, že to je kompetence, kterou žáci pro svůj život nezbytně potřebují.

Členem parlamentu se stává žák 4. - 9. ročníku na základě voleb. Každá třída uvedených ročníků má vždy jednoho člena parlamentu a jednoho zvoleného náhradníka (zastupuje člena na jednání v případě nemoci apod.).

Parlament se schází obvykle jednou za 14 dní v učebně přírodopisu. V případě uzavření školy a nařízení distanční výuky probíhají jednání online v prostředí MS Teams.