NÁSTĚNKA - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Rozloučení s deváťáky
Rozloučení s deváťáky
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Když nemůžeme být ve škole...
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města
Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města

Setkání členů žákovského parlamentu se starostou města

Ve středu 13. října se členové žákovského parlamentu zúčastnili schůzky se starostou města, kterému pokládali otázky, které jejich generaci (a často nejen jejich generaci) zajímají. Řeč se tak točila mj. o dokončených či připravovaných projektech města pro děti, ale i o chybějících cyklostezkách.
Po setkání s panem starostou byl pro žáky připraven program od školní psycholožky, která jim ukázala, jak pracovat způsobem, aby jejich práce byla co nejefektivnější.
Děkujeme městu za možnost pobýt ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Bylo to super!