TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 3.B

Bouzov
Bouzov
Bouzov
Kostýmové provázení Litomyšlí
Bouzov
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik
Bouzov

Vyučující v III.B

třídní učitelka - Zdena Laurinová

Aj - ANGLICKÝ JAZYK - Doubková Alice / Hebronová  Anna / Maršálková Zuzana

Tv - TĚLESNÁ VÝCHOVA - Laurinová Zdena / Vích Vítězslav

SvP - SVĚT PRÁCE - Vaníčková Jana