TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 3.B

Bouzov
Plavecký výcvik
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Bouzov
Kostýmové provázení Litomyšlí
Kostýmové provázení Litomyšlí

Omluvenky

Vážení rodiče, 

prosím Vás o omlouvání absence Vašeho dítěte v souladu se školním řádem:

Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – e-mailem, telefonicky či prostřednictvím funkce Komens v Bakalářích, po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovském záznamníku. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenka uvedená prostřednictvím funkce Komens nemusí být do omluvného listu žákovského záznamníku zapisována. 

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění příslušného učitele nebo ředitele školy zápisem do omluvného listu v žákovském záznamníku, případně prostřednictvím formuláře „Žádost o uvolnění z vyučování (rodinná dovolená apod.)“, který je umístěn na webových stránkách školy. Volno na jednotlivou hodinu až tři dny uděluje třídní učitel, na delší dobu ředitel školy. 

 

E-mail na třídního učitele: zdena.laurinova@1zs.litomysl.cz

Telefon do kanceláře školy: 461 612 275                                                                                                                                                                  

Zdena Laurinová, třídní učitelka III.B