TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 2.B

Den naruby
Výchovný koncert manželů Kocůrkových
Den naruby
Výchovný koncert manželů Kocůrkových
Den naruby
Výchovný koncert manželů Kocůrkových
O první pomoci s lékařem
O první pomoci s lékařem

Distanční výuka leden 2022

Pondělí 31. 1. 2022
 
 
Český jazyk:
 
Čtení: vyvození hlásky a písmene R, r
Slabikář str. 42
Psaní: do "sluníčkovéko" sešitu opis vět z tabule - Vašík nese košík. Šimon píše úkol. Míša šije šaty.
Domácí procvičování po skončení on-line výuky: do Písanky2 str. 40 na prázdné linky vypsat 10 libovolných vlastních jmen, která umíme napsat /Pepa, Vašek, Jonáš, Sam, Simona, Amy, Míša, Milan, Matýsek, Jana, Ola, Ota, Ája, Nela, Saša, Vítek...
 
Matematika:
procvičování sčítání a odčítání do 10
pracovní sešit2: str. 31, řešení slovní úlohy cv. 7
pracovní sešit2: str. 32, cv. 1 a cv. 4
 
Tělesná výchova:
vycházka do přírody
 
Výtvarná výchova:
Kresba: olympijské kruhy, vlajka ČR

Pondělí 24. 1. 2022

Český jazyk: čtení slabik a slov s písmenem K, k
čtení: Slabikář str. 37
psaní: Písanka2: str. 34
 
Matematika: procvičování sčítání do 10 a řešení slovních úloh
PS str. 26, cv. 6
 
Výtvarná výchova: dekorativní práce - rukavice palčáky - žáci si obkreslí vlastní ruku na bílý, nebo barevný papír a dekorativně ozdobí metodou zentangle černým centropenem, nebo podle vlastní fantazie
 
Pátek 21. 1. 2022
 
Český jazyk: vyvození hlásky a písmene K, k
čtení: Slabikář str. 36
psaní: Písanka2 str. 33
 
Matematika: sčítání do 10, pracovní sešit str. 25, 26
 
Prvouka: Zima - opakování učiva, pracovní sešit str. 37