TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 7.A

Procházky do přírody v době distanční výuky
Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže
První den v sedmé třídě
Výhled ze zámecké věže
První den v sedmé třídě
Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže

Omluvenky

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souladu s nařízením ředitelství školy Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (i omluvenky na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování, aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Pokud jste si absence svého dítěte dopředu vědomi (kontrola u lékaře aj.), jste povinni jeho absenci nahlásit dopředu, nikoliv zpětně. Při delší absenci musí být žák omluven do 72 hodin, a to buď na můj email martina.vomackova@1zs.litomysl.cz nebo na telefon kanceláře školy 461/612275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny povoluje třídní učitel. Absenci dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na více než 3 dny je nutné žádat o uvolnění pana ředitele prostřednictví formuláře, který najdete na webu v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2020/2021.

                                                                                                                                     Martina Vomáčková, třídní učitelka 6.A