TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 7.A

Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže
Procházky do přírody v době distanční výuky
Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže
Procházky do přírody v době distanční výuky

Kdo nás učí?

 V y u č u j í í   v   VII. A

    Povinné předměty:

 Čj – ČESKÝ JAZYK – Radka Vejrychová

 M – MATEMATIKA - Martina Vomáčková

 Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Alice Doubková / Zuzana Maršálková / Alena Večeřová / Magdaléna Machů / Veronika Rambousková

 Nj - NĚMECKÝ JAZYK - Veronika Bořková

 Rj - RUSKÝ JAZYK - Kristýna Valtová 

 Šj - ŠPANĚLSKÝ JAZYK - Lenka Filová

 D - DĚJEPIS – Zuzana Doubravská 

 F - FYZIKA – Jana Slabá 

 Př - PŘÍRODOPIS – Martina Dosedělová

 Z - ZEMĚPIS – Miloš Čapek

 Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Stanislav Švejcar

 Vv – VÝTVARNÁ VÝCHOVA – Jana Chadimová

 SvP – SVĚT PRÁCE – Kamila Koptíková / Alena Večeřová

 Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Martina Vomáčková / Vítězslav Vích 

     

       Volitelné předměty:

 Pa - PRAKTICKÁ ANGLIČTINA - Alena Večeřová

 Svý - SPORTOVNÍ VÝCHOVA - Lukáš Dvořák / Martina Dosedělová

 Tvý – TECHNICKÁ VÝCHOVA – Petr Janda

 Vt Výt – VÝTVARNÁ TVORBA SE ZAPOJENÍM ANGLICKÉHO JAZYKA – Jana Chadimová

 SpL – SVĚT POD LUPOU - Miloš Čapek

 Fh FYZIKÁLNÍ HRÁTKY - Eva Zemanová

 HrM – HRA MALOVÁNÍM – Radka Vejrychová