TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 7.A

Výhled ze zámecké věže
Procházky do přírody v době distanční výuky
Procházky do přírody v době distanční výuky
Výhled ze zámecké věže
Výhled ze zámecké věže
První den v sedmé třídě
Výhled ze zámecké věže
Procházky do přírody v době distanční výuky

Anglický jazyk

Vážení rodiče, vážení žáci,

připravili jsme pro Vás několik informací, které se týkají výuky anglického jazyka na 2. stupni naší školy.

 

Na stránce kabinetu Anglického jazyka - v záložce Učebnice a pomůcky - jsou k dispozici informace o potřebných pomůckách pro výuku v 6. ročníku.

V záložce Časopisy do výuky naleznete informace týkající se možnosti objednat předplatné vybraného anglického časopisu, žáci budou s touto možností seznámeni i v hodinách Anglického jazyka.