TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 3.A

historická prohlídka města
Výlet
Svět mikroskopů
Výlet
Svět mikroskopů
Svět mikroskopů
Svět mikroskopů
historická prohlídka města

Anglický jazyk - A.Doubková

KVĚTEN

Unit 5 THE BEACH

Procvičte si čtení příběhu str. 45 ZDE

BŘEZEN

Unit 4 CLOTHES

Výslovnost slovíček ZDE

Procvičte si čtení příběhu ZDE

Procvičení na test ZDE a ZDE

 

ÚNOR

Unit 3 SMALL CREATURES

Procvičte si čtení příběhu ZDE

 

PŘÍPRAVA NA UNIT TEST :

- zopakujte si slovíčka na kartičkách, cvičení ZDE a ZDE

- skládání vět ZDE

- předložky ZDE

LEDEN

Unit 3 SMALL CREATURES

  •   slovíčka ZDE
  •   procvičení ZDE
  •    příběh ZDE (story 3)

  • slovíčka ZDE
  • video s písničkou ZDE
  • procvičení předložek na test ZDE a ZDE

 

 

PROSINEC

Unit 2 FOOD AND DRINK

 

1.Slovíčka ZDE a ZDE

 

2.Procvičení ZDE

LISTOPAD

OPAKOVÁNÍ NA TEST

1.Slovíčka OUTDOORS ZDE , ZDE a ZDE

 

2.Slovíčka WEATHER ZDE

 

3.Věty  There is/ There are  ZDE a ZDE

 

4.Čtení s porozumněním  ZDE

ŘÍJEN

Unit 1 OUTDOORS

 Výslovnost slovíček ZDE

 

 Čtení příběhu - učebnice strana 9 ZDE

ZÁŘÍ

Kniha Explore Together 1 Student´s Book (CZEch Edition) - Charlotte Covill  | knizniklub.cz

 

 Unit HELLO

 slovíčka ZDE

 slovíčka dnů ZDE

 

 POMŮCKY

  

  Sešit formátu A4 s linkami

  Plastová obálka A4 s drukem nebo desky

  Plastová obálka s drukem nebo papírová obálka – formát A5 na obrázky

  Smazatelná bílou tabulku + fix, hadřík

  10 malých kancelářských sponek nebo gumiček 

  Pastelky, nůžky, lepidlo - velikost, která se vejde do penálu