TŘÍDY, DRUŽINA, NADANÍ - 3.A

Svět mikroskopů
Svět mikroskopů
historická prohlídka města
Výlet
Svět mikroskopů
Výlet
Výlet
Výlet

Září

 

Dopis rodičům žáků 2. třídy

Vážení rodiče,

letos bude vaše dítě používat k učení se angličtiny učebnici Let´s Explore 2 (verzi pro interaktivní tabuli). Kniha je motivující a zábavná, rozvíjí komunikační jazykové dovednosti, vytváří solidní slovní zásobu a dává základy dobré výslovnosti. Silný důraz je kladen na učení se prostřednictvím příběhů, písniček a rytmických říkanek.

Vaše děti se pro učení nadchnou a budou úspěšné, pokud budou mít Váš zájem a podporu. To neznamená, že musíte umět anglicky, i když to může být výhoda, abyste dokázali plně ocenit, co dítě už umí. Na stránkách školy v záložce Třídy, družina a klub si najdete třídu svého dítěte a záložku Angličtina Zde budou pravidelně dávány odkazy na to, co právě probíráme. Najdete zde slovíčka i s výslovností, písničky, příběhy a zábavná cvičení. Vyzvěte své dítě, aby Vám ukazovalo to, co jsme ve škole probírali, může vyprávět o příbězích a zazpívat písničky, které jsme se učili. Pro rodiče je také připravena webová stránka www.oup.com/elt/letsexplore.

Děkuji Vám za spolupráci na rozvoji jazykových dovedností a schopností Vašeho dítěte během školního roku. Neváhejte se na mě obrátit s dotazy nebo komentáři, které se budou týkat našich hodin, kdykoli budete mít pocit, že Vám mohu pomoci.

S pozdravem učitelka anglického jazyka,

Alice Doubková

alice.doubkova@1zs.litomysl.cz

 

COLOURS - BARVY      

Procvičování výslovnosti - zde

Písnička Colours -   zde  

Cvičení - zde