Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Územně plánovací dokumentace obce Suchá Lhota

Obec Suchá Lhota má vydán:

  • územní plán

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Suchá Lhota
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Suchá Lhota

(nabyl účinnosti dne 16.9.2022)

ÚP Suchá Lhota Výrok (formát pdf, velikost 540,08 KB)

ÚP Suchá Lhota Odůvodnění (formát pdf, velikost 1,69 MB)

ÚP Suchá Lhota Příloha odůvodnění (formát pdf, velikost 81,18 MB)

ÚP Suchá Lhota Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 85,12 KB)

ÚP Suchá Lhota Hlavní výkres (formát pdf, velikost 137,64 KB)

ÚP Suchá Lhota Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 68,16 KB)

ÚP Suchá Lhota Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 787,57 KB)

ÚP Suchá Lhota Koordinační výkres (formát pdf, velikost 230,27 KB)

ÚP Suchá Lhota Výkres ZPF (formát pdf, velikost 147,79 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl