Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Projekty podpořené z dotací

Územní plán - Město Litomyšl

obrázek k 1595931770683
Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudružnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrozil podmínky generací budoucích.

Dalším navazujícím cílem projektu bylo zmapovat aktuální stav území města a vyřešit celkovou koncepci rozvoje města. Územní plán zajišťuje koordinaci jednotlivých funkčních ploch tak, aby docházelo k jejich optimálnímu využití, vymezit lokality pro rozvoj bydlení, občanskou vybavenost, výrobu a veřejnou infrastrukturu tak, že zachová krajinné, urbanistické a architektonické hodnoty v území, optimalizuje uspořádání celého řešeného území ve výhledu desetiletí a zkoordinuje všechny základní systémy a plochy místního a regionálního významu.

Odkaz na ÚP je zde.


 
Youtube Litomyšl