TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 7.C

Noční škola
Rozloučení se školním rokem
Žákovský ples
Žákovský ples
Noční škola
Rozloučení se školním rokem
Žákovský ples
Žákovský ples

Vyučující v VII. C

VYUČUJÍCÍ V VII. C

Český jazyk a literatura – Renata Čápová

Matematika – Silvie Ludrová

Anglický jazyk – Zuzana Maršálková, Magdalena Machů, Veronika Rambousková, Alice Doubková, Alena Večeřová

Dějepis – Zuzana Doubravská

Zeměpis – Miloš Čapek

Přírodopis – Martina Dosedělová

Fyzika – Jana Slabá

Výchova k občanství – Renata Čápová

Hudební výchova – Renata Čápová

Výtvarná výchova – Jana Chadimová

Tělesná výchova – dívky – Martina Vomáčková, chlapci – Vítězslav Vích

Svět práce – Kamila Koptíková, Vítězslav Vích

Informatika - Václav Lipavský

Druhý cizí jazyk - němčina: Magdalena Machů, ruština: Kristýna Valtová, španělština: Lenka Filová

Volitelné předměty - Fyzikální hrátky - Silvie Ludrová

                              Psaní na klávisnici - Alena Večeřová

                              Sportovní výchova - dívky - Martina Dosedělová

                              Technická výchova - Petr Janda