TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 8.C

Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Fyzikální exkurze
Pobýt spolu
Fyzikální exkurze
Pobýt spolu
Fyzikální exkurze

Vyučující v VIII. C

Povinné předměty:

 

Čj ČESKÝ JAZYK – Radka Jetmarová

M – MATEMATIKA – Veronika Bisová

Aj – ANGLICKÝ JAZYK – Alice Doubková / Zuzana Maršálková

Alena Večeřová / Kristýna Valtová / Jana Chadimová / Veronika Rambousková

D - DĚJEPIS – Stanislav Švejcar

F - FYZIKA – Eva Zemanová

Př - PŘÍRODOPIS – Martina Dosedělová

Z - ZEMĚPIS – Miloš Čapek

I – INFORMATIKA – Václav Lipavský

Vo – VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – Kristýna Valtová

Hv – HUDEBNÍ VÝCHOVA – Renata Čápová

Tv – TĚLESNÁ VÝCHOVA – Martina Vomáčková / Lukáš Dvořák

 

 

Volitelné předměty:

 

Vt -VÝTVARNÁ TVORBA - Jana Chadimová

Rj -RUSKÝ JAZYK - Kristýna Valtová

Nj - NĚMECKÝ JAZYK - Magdaléna Machů

FChP - FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÁ PRAKTIKA – Eva Zemanová

PrA - PRAKTICKÁ ANGLIČTINA – Veronika Rambousková

SbZ - SBOROVÝ ZPĚV – Renata Čápová

SvL - SVĚT POD LUPOU – Miloš Čapek

MeV - MEDIÁLNÍ VÝCHOVA – Michaela Kopecká

RoB - ROBOTIKA – Silvie Králová

Svý - SPORTOVNÍ VÝCHOVA – Lukáš Dvořák