TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 7.C

Rozloučení se školním rokem
Noční škola
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Rozloučení se školním rokem
Žákovský ples
Rozloučení se školním rokem

Omluvenky

Vážení rodiče,

v souladu se školním řádem Vás prosím, aby všechny omluvenky žáků (včetně omluvenek na tělesnou výchovu, dřívější odchod z vyučování aj.) byly vždy zapsány v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů předem známých, požádá zákonný zástupce žáka o jeho uvolnění předem, nikoliv zpětně. Absence žáka, kterou nebylo možné předpokládat (nemoc apod.) musí být omluvena do 72 hodin, a to buď na můj email renata.capova@1zs.litomysl.cz (tento způsob preferuji), nebo na telefon kanceláře školy 461 612 275. Po návratu do školy musí být omluvenka VŽDY zapsána i v omluvném listu v žákovském záznamníku.

Absenci žáka z rodinných důvodů v rozsahu 1-3 dny může povolit třídní učitel a není nutné žádat o povolení ředitele školy. Absenci (včetně důvodu) pouze dopředu zapište do omluvného listu v žákovském záznamníku a já své svolení vyjádřím podpisem. Na dobu delší než 3 dny je nutné žádat o uvolnění ředitele školy prostřednictví formuláře, který najdete na webových stránkách v záložce Pro rodiče. Prosíme, svou žádost zasílejte v dostatečném předstihu.

KARANTÉNA:

Absence žáka zapříčiněná nařízením karantény je omluvena zápisem do žákovského záznamníku ve formě: Absence z důvodu nařízené karantény od…………. do…………… (s podpisem zákonného zástupce). Omluvenku požadujeme i v případě karantény celé třídy, a to proto, že návrat žáků do školy může být individuální (např. v závislosti na termínu provedení druhého testu).

DISTANČNÍ VÝUKA:

Účast na distanční výuce je povinná. V případě absence na online hodině (videohovoru) či v případě neodevzdání zadané práce v termínu je nutná omluvenka žáka zákonným zástupcem na email renata.capova@1zs.litomysl.cz. Děkuji.

Děkuji za pochopení a těším se na setkání a spolupráci v roce 2021/2022.                                                                                                                                    

                                                                                                                                     Renata Čápová, třídní učitelka VII. C