Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Účelové dotace z rozpočtu města Litomyšle

Poskytnuté dotace z rozpočtu města

Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, Litomyšl, IČ 47489014

rok dotace poskytnuta na poskytnutá
částka v Kč
poznámky
2015 postupnou opravu mobiliáře kostela sv. Anny v Litomyšli a kostela Povýšení sv. Kříže Litomyšl 155.000
2016 obecně kulturní činnost a náklady s ní spojené 10.000
2016 výmalba kostela Rozeslání apoštolů + restaurování oltáře 175.000
2017 obecně kulturní činnost a náklady s ní spojené 10.000
2017 drobné opravy farní budovy 195.000
2018 festival "Litomyšlské dny barokní tradice" 12.000
2018 restaurování dvou obrazů křížové cesty v kostele Povýšení svatého Kříže v Litomyšli 200.000
2019 opravu varhan v kostele sv. Anny v Litomyšli 180.000
2019 Litomyšlské dny barokní tradice 2019 20.000
2020 Litomyšlské dny barokní tradice 20.000
2020 opravu vnějšího pláště kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 200.000
2020 na pořízení nového přístroje k vyzvánění zvonů a zvonohry 50.000
2021 proplacení honorářů účinkujícím a přednášejícím, úhrada nákladů na propagaci 15.000
2021 opravu komínů na farní budově v Litomyšli 80.000
2022 Festival Litomyšlské dny barokní tradice - 7.ročník 25.000
2022 dokončení opravy komínů na farní budově v Litomyšli 90.000
 
Odběr novinek Youtube Litomyšl