Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Projekty podpořené z dotací

Panské rybníky Jarošov

Projekt řeší revitalizaci dvou průtočných vodních nádrží, ležících v soustavě na potoce Kozinec u obce Jarošov.

Rybníky výrazným způsobem zvyšují v přirozeném prostředí biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu. 

Obě vodní nádrže představují významný krajinný prvek. Aby mohly vodní nádrže plnit svoji funkci, tak je potřeba odtěžit sediment, který je v nádržích na dně usazen. Odtěžení sedimentu představuje zásadní část obnovy a zvýšení retenčního prostoru. V případě, že by vodní nádrže nebyly revitalizovány, tak postupně dochází k jejich přeměně v mokřady a následně k úplnému zazemnění.

Cílem projektu je tedy odstranění usazeného sedimentu, rekonstrukce hrází, požeráků a bezpečnostních přelivů u obou vodních nádrží tak, aby mohly bez problémů plnit funkci vodohospodářskou, biologickou a ekologickou.

Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí

Reg. č. projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013505


 
Odběr novinek Youtube Litomyšl