Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě

obrázek k Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě
V minulých týdnech jste měli možnost zapojit se do anonymního dotazníkového šetření, kde jste mohli ohodnotit kvalitu života v Litomyšli, dát vedení města najevo, co se vám líbí, nelíbí a co byste chtěli změnit. Děkujeme všem 445 účastníkům, kteří si našli chvíli času na to, aby pomohli zlepšit kvalitu života v Litomyšli. Vaše odpovědi i hodnocení kvality života bereme jako velký závazek do budoucna.

Z průzkumu veřejného mínění vyplynulo, že alespoň částečně je s životem v Litomyšli spokojeno 91 % obyvatel, přesto dostalo vedení města řadu připomínek, nápadů a stížností. 

Z tohoto důvodu budeme v letošním a příštím roce průběžně přinášet odpovědi v infokampani Proč to (neu)děláte?! na otázky, které jste poslali na radnici v anonymních dotaznících. V každém čísle městského zpravodaje a následně na webu se pokusíme publikovat ověřené odpovědi na otázky z jedné specifické oblasti. Rádi k nim zveřejníme i vaše reakce, které zasílejte na mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci.

Moc děkuji všem spoluobčanům, kteří si našli čas, dotazník vyplnili, odeslali a pomohli nám získat "tvrdá" data. Stejně tak chci poděkovat všem, kteří se podíleli na získání a zpracování dat. Někteří z vás si možná řeknou, že se jedná o očividnosti, ale z dotazníku je jasně patrné, že v některých otázkách jsou názory jasné, ale v jiných, jako je například parkování na náměstí, je veřejnost rozpolcena 50:50. Vždy je lepší se řídit na základě dat a přímé zpětné vazby, než se spoléhat na dojmy a pocity, které se u každého liší. Občané měli možnost vyjádřit se, někdo jí využil, někdo ne. Každému z 445 respondentů děkuji, když si vezmeme, že dotazník měl přes téměř 30 otázek, snadno zjistíte, kolik důležitých dat jsme získali. Na nás teď čeká nejenom zpracování strategického plánu, kde data využijeme při rozvoji města, ale i informační kampaň pro veřejnost, abychom občanům nabídli dialog, odpovědi na jejich připomínky a hlavně chceme postupně reagovat na všechny požadavky a náměty. I přes to, že dotazník byl plně anonymní a někteří účastníci si v něm rozhodně nebrali servítky, jsou výsledná data potěšující. Navzdory všem nedostatkům, které objektivně máme, a s řadou z nich naprosto souhlasím, je 91 % respondentů s kvalitou života v Litomyšli spokojeno. To je skvělé číslo, které ukazuje, že přes všechny objektivní i subjektivní problémy se v Litomyšli dobře žije. Toto číslo nebereme jako příležitost ke chlubení, ale jako šanci k tomu se ještě zlepšit, nebo se o to alespoň pokusit. Je to závazek. Díky všem a těším se na vaše další konstruktivní postřehy, nápady a připomínky,“ uvedl k výsledkům průzkumu starosta Daniel Brýdl.

První díl jsme věnovali Litomyšlské nemocnici

Ve druhém dílu jsme se zabývali dopravní situací

Třetí díl pojednává o odpadech a čistotě města

Ve čtvrtém dílu si můžete přečíst o bezpečnosti v Litomyšli

V pátém dílu jsme se podívali na školství očima občanů

V šestém dílu najdete odpovědi na otázky spojené s bydlením a prací

Sedmý díl se zabývá oblastí kultury a volného času

V osmém dílu najdete odpovědi k výstavbě domova pro seniory

Devátý díl infokampaně se věnuje činnosti městského úřadu

V desátém dílu si můžete přečíst o komunikaci úřadu

Jedenáctý díl pojednává o chybějících službách

Pokud se chcete podívat, jak spoluobčané hodnotí život ve městě a jednotlivé oblasti, tak si stačí rozkliknout prezentaci v příloze.

Prezentace výsledků z průzkumu spokojenosti obyvatel města 2021 (formát pdf, velikost 1,81 MB)

Odběr novinek Youtube Litomyšl