Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! Otázky a připomínky občanů k nemocnici

obrázek k Proč to (neu)děláte?! Otázky a připomínky občanů k nemocnici
Vážení spoluobčané, jak jsme vás již v minulosti informovali, v letošním a příštím roce vám budeme průběžně přinášet odpovědi v infokampani Proč to (neu)děláte?! na otázky, připomínky a stížnosti, které jste poslali na radnici v anonymních dotaznících k vypracování strategického plánu pro rozvoj města. V každém čísle městského zpravodaje a následně na webu se pokusíme publikovat ověřené odpovědi na otázky z jedné specifické oblasti. Rádi k nim zveřejníme i vaše reakce, které zasílejte na mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci.

Tentokrát jsme oslovili vedení Nemocnice Pardubického kraje a dali jim prostor na nejčastější připomínky k oblasti zdravotnictví, z nichž většina z nich byla právě o nemocnici. Stejně tak jsme oslovili vedení města. Nejprve však začněme trochou statistiky. Jak vyplývá z anonymního dotazníku k vypracování strategického plánu:

Dostupnost a kvalita lékařské péče
je uspokojující pro 69 % zapojených obyvatel města. Rozhodně spokojeni jsou častěji respondenti do 29 let, rozhodně nespokojeni jsou naopak častěji respondenti ve věku 40 až 59 let. Spokojenost snižuje omezování rozsahu služeb nemocnice, rezonuje hlavně rušení jednotlivých oddělení. Obyvatelům pak chybí také stomatologové a odborné ambulance.

Zachování nemocnice
95 % zapojených obyvatel považuje zachování nemocnice ve městě za prioritu, vnímaná důležitost zachování navíc roste s věkem. Zachování nemocnice respondenti vnímají jako zachování stávajících oddělení, případně obnovení zrušených (rezonuje hlavně zrušení porodnice a dětského oddělení). Panuje obava z nedostupnosti kvalitní péče, nemocnice ve městě je chápána jako základ pro život v něm.

Litomyšlská nemocnice v roce 2021 - vyjádření vedení

Po dlouhých měsících s covidem se situace v nemocnicích pomalu začíná lepšit, klesají počty hospitalizovaných, a to i v intenzivní péči, a zdravotníci se mohou pozvolna začít věnovat i plánované péči. Rozvoj areálů však pokračoval pandemii navzdory, Litomyšlskou nemocnici nevyjímaje.

Investice do rozvoje všech našich nemocnic jsou v plném proudu, aktuálně především díky realizaci projektu IROP návazná péče, kterým Nemocnice Pardubického kraje získala téměř půl miliardy na rozvoj svých zařízení. Investice do rozvoje Litomyšlské nemocnice pak v posledních dvou letech dosáhly téměř sto miliónů korun. Těmi nejčerstvějšími přírůstky jsou nově instalované CT – počítačový tomograf za 17 milionů nebo nákup dvou skiagrafických RTG přístrojů, z nichž každý představuje investici ve výši 6 milionů korun, ty všechny teď doplnily také nedávno pořízené ultrazvukové přístroje.

Nové přístroje pro moderní péči za 100 milionů korun
Výměna nových technologií v Litomyšlské nemocnici byla dodáním nového CT téměř dokončena. S novými přístroji tak teď pracují například na oddělení infekční diagnostiky a na operačních sálech je k dispozici moderní operační stůl. Nové vybavení mají ke své práci i další operační obory jako třeba gynekologie. Z vlastních zdrojů pak Nemocnice Pardubického kraje v Litomyšli financovala nákup dvou plicních ventilátorů za 1,2 milionu, pořídila sítnicový laser za 4,5 milionu korun nebo anesteziologický přístroj.

Moderní zařízení usnadní péči zdravotníkům a zlepší komfort pacientům. V Litomyšlské nemocnici se však kromě přístrojového vybavení investuje i do zázemí, a to opět jak pro personál, tak pro pacienty. Jednou z největších investic poslední doby je určitě rekonstrukce interny, na kterou v letošním roce navázala výměna střechy na budově monobloku. Za spoluúčasti města bylo v minulém roce zprovozněno nové parkoviště uvnitř nemocničního areálu.

Iktové centrum obhájilo svůj status
Litomyšlská nemocnice dlouhodobě poskytuje kvalitní zdravotní péči. Významnou roli v péči o pacienty s iktem hraje zdejší neurologie, která zabezpečuje péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou pro východní část kraje. Letos pak zdejší centrum obhájilo statut centra vysoce specializované péče, a to na dalších pět let.
Klíčovým pro pacienty je především odborný personál. Situace malých okresních nemocnic je složitá dlouhodobě. Již před koronavirem se nemocnice potýkaly s nedostatkem zejména nelékařského personálu (sester či sanitářů), více než rok trvající pandemie a denně prezentovaná náročnost práce ve zdravotnictví oboru na atraktivitě nepřidala. Přesto se však v Litomyšlské nemocnici podařilo v takto nelehké době získat nový personál na řadu oddělení.

Výhled do budoucna
Nové přístrojové vybavení z projektu návazné péče je v tuto chvíli na svém místě, o další plánovaný rozvoj v areálu bude Nemocnice Pardubického kraje usilovat prostřednictvím výzvy REACT-EU, v níž jsou pro Litomyšlskou nemocnici soustředěny investice za dalších více než 50 milionů korun, mimo jiné například do dalšího přístrojového vybavení zdejších laboratoří.
Litomyšlská nemocnice má v Nemocnici Pardubického kraje své pevně dané místo. Jejím primárním úkolem je poskytovat obyvatelům Litomyšlska a přilehlého okolí kvalitní a moderní zdravotní péči. Tento cíl si její stavitelé vytknuli už v minulosti a nezměnilo se na něm nic ani téměř po sto padesáti letech.

Kateřina Semrádová,
vedoucí odd. komunikace a marketingu NPK

Jak město pomáhá zdejší nemocnici

Zachování nemocnice ve městě je naší prioritou. Pravidelně jednám jak se zástupci Pardubického kraje, tak s managementem Nemocnice Pardubického kraje. Opakovaně jsem byl ubezpečen, že i přes nedostatek personálu, který postihuje všechny nemocnice v ČR, nehrozí uzavírání oddělení či omezování péče pro zdejší občany, naopak, kraj plánuje investovat desítky milionů korun na zlepšení péče. I v tomto platí heslo „důvěřuj, ale prověřuj“.

Proto jsem několikrát za měsíc v kontaktu přímo s místním vedením Litomyšlské nemocnice, se kterým máme výborné vztahy, a všemi možnými způsoby se jim snažíme pomoci. Město Litomyšl skrze Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska dlouhodobě podporuje rozvoj zdejší nemocnice. V minulosti jsme ve spolupráci s dalšími dárci za více než půl milionu korun pořídili nové vybavení do zdejší laboratoře, v době největší krize loni na jaře jsme nemocnici poskytli ochranné pomůcky, dezinfekci, nově jsme přes fond podpořili nákup dezinfekčního přístroje za 156 tisíc. Současně jsme pomohli se startem očkovacího centra, poskytujeme administrativní pracovníky, aby se personál mohl soustředit jen na očkování a neztrácel čas, zdarma jsme také všem krajským očkovacím centrům připravili infografiku a značení.

V době „předcovidové“ se město či nadační fond podílely na vybudování nového parkoviště v nemocnici za více než tři miliony Kč, nechali jsme natočit propagační náborové video, pořídili jsme sterilizační kontejnery pro chirurgii, přístroj EKG pro lékařskou službu první pomoci, přístroj na rázovou vlnu za 390 tisíc pro rehabilitaci, do vybavení nové budovy interny jsme přispěli částkou 300 tisíc. To nejsou všechny „příběhy pomoci“, celkem jsme za poslední roky nemocnici pomohli v řádu milionů a budeme s tím pokračovat. Přidat se můžete i vy, do fondu lze přispět jakoukoliv částkou. Více informací najdete na nadace.litomysl.cz.

Lékařům jsme schopni pronajmout městské byty, podpořili jsme je při protestu proti zvažovanému utlumení chirurgie a postavili se za ně. Jako starosta mohu s čistým svědomím říci, že nemocnici pomáháme a zdejším zdravotníkům a lékařům se vždy vynasnažíme vyjít vstříc. Nemocnice není města a my za ni nemůžeme rozhodovat. Ale můžeme pomáhat, připomínat, zkrátka se snažit. A to děláme a budeme dělat. Nicméně převzetí nemocnice pod město, jak někteří v dotazníku navrhovali, je nereálné a bylo by z hlediska ekonomiky opravdu nesmírnou zátěží, která by úplně zastavila rozvoj města.

Daniel Brýdl, starosta

Odběr novinek Youtube Litomyšl