Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua
kalendář

Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi k bydlení a práci

obrázek k Proč to (neu)děláte?! Otázky a odpovědi k bydlení a práci
Říjnový díl infokampaně, kde radnice odpovídá na nejčastější dotazy občanů zaslané skrze anonymní dotazníkové šetření, pojednává o výstavbě bydlení, jeho cenách a nabídce práce. Na dotazy jsme získali odpovědi vedení města, úředníků z Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl i jednoho soukromého developera. Níže najdete jejich stanoviska a rádi k nim zveřejníme i vaše reakce a postřehy, které zasílejte na e-mail lilie@litomysl.cz vždy do 21. dne v měsíci.

Podklady, z nichž vycházíme, najdete na webu města v aktualitě Proč to (neu)děláte?! - infokampaň o dění ve městě.

Dostupnost nájemního bydlení
Pouze 14 % zapojených obyvatel města považuje nájemní bydlení v Litomyšli za dostupné, 60 % ho naopak považuje za nedostupné, častěji lidé v zaměstnaneckém poměru. Nabídka je malá, byty k dispozici jsou příliš drahé, město nedostatečně řeší tento problém. Chybí startovací bydlení pro mladé.

Dostupnost bydlení ke koupi
Téměř 80 % zapojených obyvatel města považuje bydlení ke koupi za nedostupné, častěji lidé v zaměstnaneckém poměru a produktivním věku. Nabídka je malá, byty a pozemky ke koupi pak za pro většinu nedostupné ceny.

Další růst města, nová výstavba
68 % zapojených obyvatel města souhlasí s dalším růstem města, respektive záborem půdy na okrajích města pro novou výstavbu. Proti jsou častěji pouze důchodci (57 % proti) a ženy obecně (41 % proti).

Dostupnost pracovních míst
Zapojení obyvatelé jsou z hlediska vnímání dostatečnosti nabídky pracovních míst poměrně rozděleni (pro 40 % dostatečná vs. 39 % nedostatečná). Na nedostatečné uplatnění si stěžují častěji lidé nad 40 let a ženy obecně. I dle komentářů pak v Litomyšli chybí hlavně uplatnění v administrativě a pro zájemce s kvalifikací. Situaci však obyvatelé spíše nepovažují za problém města.

A jaké vzkazy a otázky poslali účastníci průzkumu vedení města?

Situace je tristní, většina nájemního bydlení je obsazena studenty pedagogické školy a univerzity. Zájemců je hodně a ceny jsou pak přemrštěné. Měla by se vybudovat nová levná ubytovna pro studenty, případně rozšířit internát.
Tento názor v dotazníku vyslovilo více respondentů, vedení města již na jaře letošního roku oslovilo Pardubický kraj jako zřizovatele zdejších středních škol s tím, že podle odhadů studenti středních škol v Litomyšli nad rámec kapacit internátu bydlí ve zhruba 185 nájemních bytech, což negativně ovlivňuje trh pro místní občany. Situaci by pomohlo vyřešit navýšení kapacity lůžek na internátech a výstavba ubytovny pro studenty.  Zástupci kraje přislíbili, že se budou situací s ubytováním studentů středních škol zabývat a hledat řešení, jak kapacity ve svých zařízeních navýšit.

Je málo dostupných pozemků, pokud nějaké jsou, stojí astronomické ceny, nájmy jsou také vysoké. Nedostatečná nabídka ovlivňuje ceny, místní si pak nemohou dovolit v Litomyšli žít a stěhují se pryč, zejména mladé rodiny.

Nedostatek bydlení a příliš vysoké ceny jsou v současnosti se zvýšenou dopravou kvůli absenci dálnice D35 podle vedení města největší problémy Litomyšle. Město může tento problém řešit několika způsoby:

a) nabídnout pozemky pro výstavbu bytových domů, což se stalo již v roce 2020, kdy radnice vyhlásila výběrové řízení na výstavbu nových bytů v lokalitě Z. Kopala (naproti nemocnici). Město pozemky neprodalo za nejvyšší možnou cenu, ale hlavním kritériem byl počet, kvalita a dispozice nových bytů. Více o tomto záměru se dozvíte níže.

b) nabídnout pozemky a připravit zainvestování parcel pro výstavbu rodinných domů. To už město také udělalo, v současné době se řeší výstavba v lokalitě Lány-Babka, kde má město zájem prodat 20 vlastních pozemků pro stavbu rodinných domů a soukromí majitelé okolních pozemků mohou prodat 8-10 parcel. Město zde již má stavební povolení a vybraného zhotovitele na vybudování infrastruktury a připravují se podmínky na prodej pozemků. Budoucí majitelé pozemků budou vybíráni losováním, součástí prodejní smlouvy bude i povinnost zkolaudovat novou nemovitost na pozemku do určité doby a v případě nedodržení této povinnosti odkup městem zpět. V této lokalitě budou také určitá omezení vzhledu budoucích domů (rovné střechy, nízké ploty, hraniční čáry pro výstavbu), čímž se město pokusí více sjednotit budoucí výstavbu. V současné době vychází odhadovaná cena na 2900 Kč za metr čtvereční a radnice hledá cesty, jak ji pro občany snížit. Do finální částky jsou započítány náklady na zasíťování parcel inženýrskými sítěmi a vybudování protipovodňového poldru, město z prodejní ceny bude chtít zpět pouze náklady na vybudování infrastruktury a nehodlá na prodeji parcel profitovat.

Město také čeká na vydání stavebního povolení pro položení inženýrských sítí na pozemky v Husově čtvrti, kde by v příštích letech mělo vzniknout 20 nových rodinných domů. Pokud dojde k vydání povolení, radnice vypíše výběrové řízení, po němž by měly být známy ceny pozemků i možné termíny prodeje.

Rovněž je již vybraný developer na výstavbu rodinných a řadových domů v lokalitě Na Prokopu, kde by mělo vyrůst 27 nových budov v jednotném stylu. Více o tomto záměru se dozvíte níže.

Protože se očekává velký zájem veřejnosti o pozemky na výstavbu na Lánech, předběžně se plánuje losování za účasti veřejnosti – město nechce pozemky prodávat za nejvyšší cenu, ale za nejnižší možnou (tedy přímé náklady na vybudování potřebné infrastruktury – bez zahrnutí ceny pozemků, které město získalo výměnou s církví). Bude zde i podmínka k postavení v řádu několika let tak, aby pozemky nekupovali spekulanti.

Přípravu projektů na výstavbu nového bydlení městu i soukromým developerům komplikuje náročná administrativa spojená s vydáním všech potřebných povolení.

c) spolupracovat s developery a v územním plánu mít připravené plochy pro výstavbu nového bydlení. Za poslední roky na radnici proběhla jednání se sedmi soukromými investory, kteří mají zájem v příštích letech v Litomyšli vybudovat až 400 nových bytů. Radnice všechny projekty, které jsou v souladu s územním plánem, podporuje a snaží se investorům vyjít vstříc s případnými návrhy na dílčí změny územního plánu, o nichž vždy rozhoduje zastupitelstvo.

Připravované projekty soukromých investorů:
Jelikož radnice nemá oprávnění soukromé aktivity regionálních investorů zveřejňovat, oslovili jsme všechny s nabídkou prezentace jejich záměrů, níže najdete všechny odpovědi, které nám došly do stanoveného termínu.

CZ stavební holding, a.s.

V současné době v Litomyšli připravujeme dva developerské projekty výstavby bytů a rodinných domů. Oba jsou ve spolupráci s městem Litomyšl. V letech 2015 až 2017 naše společnost již realizovala výstavbu třech bytových domů v Litomyšli v lokalitě u nemocnice. Zároveň za 22 let existence naší firmy jsme již realizovali stavby více než 6,5 tis. bytů a rodinných domů v 60 městech ČR. Tím chci říct, že se již po těch letech zkušeností považujeme za zkušeného bytového developera.

První projekt v Litomyšli je připravovaná výstavba celkem třech bytových domů v lokalitě u nemocnice – Z. Kopala, kde vznikne celkem 74 bytových jednotek o dispozicích 1+kk (13x), 2+kk (31x), 3+kk (25x) a 4+kk (5x). Součástí každé bytové jednotky bude zároveň terasa, případně balkón. Všechny tři bytové domy budou spojeny podzemním krytým parkovacím prostorem, který obsahuje 72 parkovacích stání. Nad tímto parkovacím prostorem bude velmi kvalitně řešen veřejný prostor, který bude obsahovat dětské hřiště, odpočinkovou zónu a komunitní prostor ve formě nějaké kavárny, kde bude možné uskutečňovat například dětské oslavy, nebo různorodá společenská setkávání vlastníků bytů a jejich přátel na příjemné neutrální půdě. Architektonický návrh včetně kompletní projektové dokumentace pro naši společnost provádí v Litomyšli známá renomovaná brněnská architektonická kancelář Burian – Křivinka. V současné době máme pro celou stavbu vydané územní rozhodnutí, máme dokončen projekt pro stavební povolení, kdy jeho vydání předpokládáme do konce letošního roku a pracujeme již na prováděcí projektové dokumentaci. Po dokončení prováděcí projektové dokumentace dojde k výběru dodavatele stavby, uzavření smlouvy o dílo a k vlastní výstavbě, kde zahájení plánujeme na jaro příštího roku. Na jaře roku 2022 bude zároveň postupně zahájen prodej jednotlivých bytů.

Cenu jednotlivých bytů zatím neznám, vznikne po dokončení prováděcího projektu a po uzavření dodavatelských smluv začátkem příštího roku. Nicméně na velmi dobrém místě v Litomyšli vznikne architektonicky velmi zdařilá stavba třech bytových domů, kde kromě bytů ideálních dispozic a velikostí jsme ve spolupráci se zástupci města Litomyšl a architektů projektu pamatovali i na okolní veřejný prostor a na to, že jeho kvalitní řešení bude mít významný vliv na kvalitu bydlení budoucích vlastníků a uživatelů bytů.

Druhým naším připravovaným bytovým projektem v Litomyšli je výstavba rodinných domů v lokalitě Na Prokopu. Zde se jedná o ucelenou lokalitu 27 převážně řadových rodinných domů, dvojdomů i samostatně stojících rodinných domů, dispozice 4+kk nebo 5+kk s vlastní garáží o celkové podlahové ploše od 120 m2 do 150 m2  a souvisejících pozemků o velikosti od 330 do 800 m2. V současné době jednáme s městem o konečné podobě naší smlouvy, máme schválený ze strany městské architektky konečný návrh řešení celé lokality a budeme zahajovat projekční práce. Stavbu přepokládáme realizovat v průběhu let 2023–2025, po vydání stavebního povolení. Zároveň začátkem roku 2023 by měl být zahájen prodej jednotlivých domečků. Projekt je v současné době na úplném počátku přípravy a vlastní příprava bude fakticky zahájena po uzavření smlouvy mezi naší společností a městem Litomyšl.

Zdeněk Quarda, předseda představenstva CZ stavební holding, a.s.

Město by mělo zvážit další úpravy územního plánu, aby se umožnila nová výstavba.
V současné době se projednává hned několik návrhů na změnu tohoto dokumentu, který určuje, kde a za jakých podmínek se smí stavět. Nicméně radnice v minulosti obdržela i důrazná doporučení zdejších zemědělců a spoluobčanů, kteří varují před masivní novou výstavbou, jež by negativně ovlivnila hospodaření na kvalitní půdě obklopující Litomyšl. Kvalitní zemědělskou půdu v okolí města (Litomyšl je obklopena půdou nejvyšší bonity) chrání také Pardubický kraj, jehož odbor životního prostředí se vyjadřuje k navrhovaným změnám územního plánu města a nepovolil například další zábor půdy v lokalitě na Osík. O nemalou část z ní navíc přijdeme kvůli stavbě dálnice D35. Veškeré návrhy na změny územního plánu tak zastupitelstvo musí schvalovat i s ohledem na tato fakta.

Město by mělo stavět startovací byty pro mladé, a tím je podpořit.
Vedení radnice je toho názoru, že úlohou města v zajištění dostupného bydlení je nabízet pozemky pro stavbu nového bydlení, umožňovat rozvoj města skrze kvalitní územní plán, pronajímat byty v majetku města a poskytovat v souladu s platnými zákony sociální bydlení potřebným. Město by nemělo zastupovat roli developera a stavět nájemní či startovací bydlení na své náklady, případně organizovat vznik bytových družstev, protože město šetří finance na obecně prospěšné stavby, například na stavbu nového domova seniorů, opravu domu U Rytířů, knihovny a zkapacitnění kanalizace. Tedy projekty, které přispějí k vyššímu životnímu standardu většiny obyvatel.

Byty zde skupují rentiéři, mají jich několik a ceny nájmů i bytů samotných rostou mimo dosah běžných lidí.
To je bohužel problém v celém západním světě a není v moci radnice jakkoliv ovlivňovat tržní prostředí s bydlením, ani jí to nepřísluší. Vlastnit majetek a možnost nakládat s ním je základním právem v demokratických státech, případná plošná regulace nájmů je záležitostí vlády ČR. Město může ceny ovlivnit nabízením pozemků pro novou výstavbu a stanovením nájemného v městských bytech.

Výjimku tvoří pouze plánovaná nová výstavba, kde město figuruje jako prodejce pozemků, a má tak možnost ovlivnit, komu se má co prodat. Podobně jako v minulosti bude radnice motivovat občany k tomu, aby co nejrychleji kolaudovali nové bydlení. Jeden žadatel bude moci také odkoupit pouze jednu parcelu.

Je možné zažádat o městské bydlení?
Ano, město má v majetku přes 300 bytů, které pronajímá (více na str. 2). Jelikož je dlouhodobě více žadatelů než prázdných bytů, vede město evidenci žadatelů, více informací o tom jak se do ní přihlásit najdete na litomysl.cz/bydleni. Každého nájemce před uzavřením smlouvy schvaluje bytová komise a nájmy jsou na dobu určitou.

Město by mělo nabízet možnost bydlení pro vybrané profese (lékaři, učitelé).
Ano a také to dlouhodobě dělá. Vzhledem k personální tísni v místní nemocnici vedení města opakovaně nabídlo nově příchozím lékařům možnost ubytování v městském bytě jako benefit. V minulosti několik lékařů ze zdejší nemocnice této nabídky využilo a ta stále platí.

Proč se projekty na výstavbu nového bydlení slibují několik let a stále zde nejsou nové parcely a domy?
Za zpoždění u projektů města může náročná administrativa spjatá s vydáním stavebního povolení, případně opakovaná výběrová řízení na dodavatele, aby se snížila výsledná cena, kterou budou muset místní zaplatit. Na Lánech se objevil problém se zadržováním vody z přívalových dešťů, který se má vyřešit vybudováním poldru. Jeho cena ale byla navržena místními dodavateli tak vysoká, že město výběrové řízení opakovalo. Za komplikacemi stojí také události let 2020 a 2021, kdy byla prakticky veškerá výstavba ochromena koronakrizí, a současné enormní nárůsty v cenách práce i materiálů. Tyto problémy dopadají samozřejmě i na soukromé investory a jejich finanční možnosti.

Jaké budou ceny nového bydlení?
Město u vlastních parcel, které nabídne k prodeji, nebude chtít nejvyšší možnou (tržní) cenu, ale z finální částky za metr čtvereční bude chtít pouze pokrýt náklady na pokládku sítí a další infrastrukturu. Záměrem radnice není na pozemcích vydělat, ale dát místním možnost bydlet. U soukromých projektů nemá zastupitelstvo žádné pravomoci zasahovat do výsledných cen.

Město by mělo podpořit rozvoj průmyslové zóny a vstup dalších silných investorů, kteří zvýší množství pracovních nabídek.
Ano, a jednání již nějakou dobu probíhají. Jak jsme informovali již na začátku prázdnin, díky hospodářskému růstu a příznivým ekonomickým podmínkám se v minulých letech dostala kapacita průmyslové zóny u výjezdu na Svitavy na hranu možností. Počet volných pozemků je omezený a řada zdejších podnikatelů by se ráda ze současných areálů rozrostla, případně přesunula svou výrobu do této lokality.

Město se snaží vykupovat nebo vyměňovat navazující pozemky na stávající průmyslovou zónu tak, aby mohlo v budoucnu nabízet tuto lokalitu dalším firmám k jejich rozvoji a podnikáni v Litomyšli. Zároveň ale vedení města deklaruje, že do průmyslové zóny Svitavská bude preferovat umístění výrobních firem, ideálně s vlastním vývojem.

S dalším rozvojem se do budoucna počítá i v průmyslové zóně Pohodlí v areálu bývalého vysílače, kde v současné době vzniká na popud majitele areálu studie na možný rozvoj.

Málo práce pro VŠ absolventy s netechnickým vzděláním. Pracovní trh je orientovaný na výrobu a nabízí profese spíše pro muže.
Nezaměstnanost v Litomyšli je v rámci Pardubického kraje dlouhodobě na nízké úrovni, nabídku práce může město ovlivnit pouze nepřímo tím, že umožní např. rozvoj průmyslové zóny. Z hlediska zaměstnanosti bude klíčovou událostí výstavba dálnice D35, díky níž bude snazší za prací dojíždět a zároveň místní firmy budou mít jednodušší dodávky nejen do ČR, ale i do zahraničí, což může přinést více práce do regionu. Radnice má od zdejších zaměstnavatelů informace o nedostatku zaměstnanců, a to nejen ve výrobě, ale i ve službách a administrativě.

V Litomyšli má určitý segment průmyslu historickou tradici, takže je logické, že zde sídlí firmy s tímto zaměřením, podobně jako například ve Svitavách či Poličce.

 

Reakce starosty:

Vážení spoluobčané, v tomto dílu našeho infoseriálu jsme se dostali k dalšímu tématu, kterému se důsledně věnuji od svého nástupu na radnici a jež je mezi zastupiteli jednou z naprostých priorit. Výstavba bydlení je naší Achillovou patou dlouhodobě a závěry občanů z anonymního dotazníku to jen potvrdily.

Výše jste si přečetli aktuální informace a já si zase dovolím zdůraznit některé věci spojené s touto problematikou.

Proč všechno tak trvá?
Pokud mě z něčeho občas přepadává deprese, jsou to věčné časové posuny u prakticky všeho, co chcete jako veřejná správa v ČR zařídit. Neustálá úřední kolečka, posuny termínů kvůli dodavatelským firmám, dodávání podkladů… to vše komplikuje i tak jednoduché věci, jako je například oprava již stávajícího chodníku, natož budování něčeho na zelené louce. Bylo by snadné všechny komplikace spojené s výstavbou svést jen na byrokracii, ale aktuálně zde máme další překážky, které výstavbu nového bydlení odsouvají. Nám i soukromým developerům, nutno dodat. Prvním je postupný restart ekonomiky po lockdownech spojených s covidem. Prakticky na rok ustala či se výrazně utlumila činnost úřadů i stavebních firem. To by samo o sobě nejspíš bylo řešitelné, kdyby nenastalo naprosto drastické zvýšení cen spojené s tím, že firmy si mohou nabídky vybírat kvůli tomu, že po roce půstu všichni chtějí stavět. Náklady navíc negativně ovlivňuje výpadek v dodávkách či ceny dřeva a dalších materiálů a také nedostatek lidí ve firmách. Výsledkem je, že když už máte všechny potřebné papíry, ve výběrových řízeních pak dodavatelé „napálí“ cenu o desítky procent oproti částkám dva roky zpět, pokud se vůbec do výběrového řízení přihlásí. Stává se nám, že se i přes oslovení více než pěti firem neozve s nabídkou žádná. Není to jejich nenasytnost, trh už teď zkrátka takový je. A když jsou ceny tak vysoké, tak na to město či občané nebudou mít. Proto se vypíše nové výběrové řízení a hledají se možnosti, jak ušetřit…

Bydlení je naší prioritou.
Od začátku funkčního období pravidelně a transparentně informujeme veřejnost o všech projektech města na stavbu nového bydlení. V Lilii jste si mohli opakovaně přečíst redakční články i mé odpovědi ve Starostově odpovědně. Není to tak, že nechceme stavět, rozhodli jsme se z města udělat skanzen či je nám příjemné poslouchat to, že lidé musí z Litomyšle odcházet kvůli cenám bydlení. Pevně doufám, že už se na nás neřítí žádný další lockdown a omezení ekonomiky, aby se léta připravované projekty konečně dokončily, a vy či vaše děti jste si mohli v Litomyšli pořídit parcelu na stavbu rodinného domu či nový byt. Vím, že to trvá. Nelíbí se mi to, a kdyby záleželo jen na zastupitelstvu, prodáváme pozemky hned za co nejnižší ceny. S cenou realit jinak nemáme šanci pohnout. Pozitivní je, že řada soukromých investorů zde chystá opravdu masivní výstavbu nových bytů. Sešel jsem se s nimi osobně a diskutoval o jejich plánech. Pokud se nám podaří vyřešit i rozšíření ubytovacích kapacit pro studenty, vyléčíme konečně jednu z velkých bolístek Litomyšle. A když se k tomu podaří ŘSD včas dokončit slibovanou dálnici, zlepší se i možnost dojíždění za prací.

Peníze nejsou prioritou.
Chceme, aby se v Litomyšli rozšířila nabídka bydlení, co vše pro to děláme, jste si už přečetli. Zda je to málo, či není, nechám na vás a vašem úsudku. Za vedení města zde mohu k tomuto tématu dodat snad jen poslední – sice nemůžeme soukromníkům diktovat ceny nového bydlení, ale městské parcely určené k prodeji budou opravdu prodávané pouze za cenu, aby se nám vrátila investice do infrastruktury. Nebudeme šponovat ceny. Ke všemu se snažíme přistupovat s péčí řádného hospodáře a městu v dlouhodobém horizontu více prospěje několik rodin, které zde budou spokojeně žít, než pár set tisíc navíc od bohatých investorů, skupujících nemovitosti do svého portfolia. Stejně tak prodáváme parcely na stavbu nových bytových domů.

Doufám, že jsme s kolegy zodpověděli nejčastější dotazy občanů, a opět se budu těšit na vaše postřehy a připomínky, které mi můžete napsat sem do Lilie či Starostovy odpovědny na webu www.litomysl.cz

Daniel Brýdl, starosta

Odběr novinek Youtube Litomyšl