TŘÍDY, DRUŽINA A KLUB - 2.B

Abeceda peněz s Českou spořitelnou
Abeceda peněz
Abeceda peněz
Tělocvik s trenérem
Abeceda peněz
Abeceda peněz
Tělocvik s trenérem
Abeceda peněz

Fotogalerie 1. třída

Datum: 18. 6. 2021 | Počet fotografií: 24

 Dnes jsme navštívili knihovnu, kde jsme se díky knihám podívali po celém světě.

Datum: 25. 6. 2021 | Počet fotografií: 29

 Pomocí  mapy a indícií jsme došli do Hřebčína Suchá.

Datum: 5. 2. 2021 | Počet fotografií: 21
Datum: 10. 2. 2021 | Počet fotografií: 12
Datum: 10. 2. 2021 | Počet fotografií: 23
Datum: 6. 1. 2021 | Počet fotografií: 9
Datum: 28. 1. 2021 | Počet fotografií: 50
Datum: 20. 12. 2020 | Počet fotografií: 18

  Poslední týden tohoto kalendářního roku se odvíjel v duchu Vánoc.

Datum: 5. 12. 2020 | Počet fotografií: 39

  V pátek se naše třída hemžila čertíky, mezi které zavítal i jeden anděl.

Datum: 24. 11. 2020 | Počet fotografií: 13

 

  Dnes jsme dostali Slabikáře s obrázkem a věnováním od svého deváťáka.

Datum: 18. 11. 2020 | Počet fotografií: 2

  Děti malovaly portrét člena rodiny.

Datum: 7. 10. 2020 | Počet fotografií: 41

 Plnění úkolů k pohádce O Popelce děti zvládly bravurně. Přebíraly hrách a čočku, skládaly střevíček, lovily z pytlíčku tři oříšky, pohmatem poznávaly předměty a podle obrázkové osnovy vyprávěly děj pohádky. Odměnou jim byla loutková pohádka O Červené Karkulce v podání paní Jany Paulové.

Datum: 29. 9. 2020 | Počet fotografií: 28

 Dnes jsme navštívili knihovnu, kde jsme se dozvěděli, co všechno zde na nás čeká k vypůjčení, až se staneme čtenáři. Už dnes jsme prokázali znalosti v soutěžích poznávání pohádkových postav a pohádkových dvojic.

Datum: 18. 9. 2020 | Počet fotografií: 13

 V pátek 18. 9. jsme si zopakovali a procvičili zásady bezpečného přecházení a chování na chodníku a silnici.

Datum: 30. 9. 2020 | Počet fotografií: 30

 Cesta za pokladem. Tak zněl název dnešního dopoledne, jehož náplní bylo hledání indícíí, hry, šipkovaná.

Datum: 16. 9. 2020 | Počet fotografií: 27

 16. 9. jsme si připomněli Olympijský den akcí nazvanou T - Mobile olympijský běh.

Datum: 1. 9. 2020 | Počet fotografií: 52
Datum: 7. 4. 2021 | Počet fotografií: 21
Datum: 22. 4. 2021 | Počet fotografií: 33
Datum: 30. 4. 2021 | Počet fotografií: 36

 

  Dnes se to v naší třídě hemžilo čarodějnicemi a čaroději, vyvrcholením celého dne byly zkoušky, pro získání leteckého průkazu na koště.

Datum: 17. 4. 2021 | Počet fotografií: 18

 To bylo vítání a radosti, že se děti zase po více než měsíci vidí se svými spolužáky a mohou se vzájemně podělit o své zážitky a postřehy z doby distanční výuky. Kladně žáci hodnotili, že nemusí nosit roušky, mohou déle spát a není potřeba se oblékat. Mají více času na práci, kterou si mohou rozvrhnout na delší časové úseky. Mezi negativa distanční výuky uváděli, že jim chyběl kontakt s kamarády, popovídání s paní učitelkou a vychovatelkou, lépe se jim učivo chápe, když se vidíme a uděláme společně.

Tento týden měli narozeniny Kubík a Hyneček. Kuba s maminkou vyrobili pro děti dort, Hyneček podaroval spolužáky lízátky.

Ve Vv děti kombinovanou technikou tvořily kočičky, které se jim opravdu povedly, posuďte sami.

  Středa 21. října

     Český jazyk - budeme procvičovat čtení slabik a slov v Živé abecedě na str. 34. V kresebných cvicích dopiš 2 zbylé řádky na str. 46 a potom si vezmi malou písanku a dopiš str. 1

 

      Matematika - Krtečkova matematika - dodělej str. 20, u slovních úloh znázorni pomocí teček, napiš příklad a řekni odpověď. Potom si vezmi žlutou matematiku, otevři na str.32, kde budeme nacvičovat psaní číslice 5. Podívej se na 3. řádek, začneš psát od horní linky, kde je tečka. Napíšeš krátkou čárku, bříško, jako u trojky a nakonec vodorovnou čárku nahoře. Můžeš procvičovat i na okopírovaném papíře, který máš v deskách.

 

       Výtvarna výchova - DOBROVOLNÉ -  Na spodní část čtvrtky přilož obvaz. Přetři ho hnědou barvou a oddělej. Vznikne pruh podobný koši. Nad něj obtiskněte nabarvené rozkrojené ovoce.