Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

8. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 09. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 78/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu MěÚ a souhlasí se změnami rozpočtu MÚ.


usnesení č. 79/91

MěZ vzalo na vědomí zprávu o investičních akcích ve městě.


usnesení č. 80/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o majetku města.


usnesení č. 81/91
MěZ souhlasí s doplněním ing. Hanzla do komise lesního a vodního hospodářství a ukládá řešit místo ekonoma v této komisi.


usnesení č. 82/91
MěZ souhlasí  s prodejem býv. kadeřnictví čp. 31 na Smetanově nám. Komerční bance Svitavy (v rozmezí 5,5 - 6 mil. Kčs)


usnesení č. 83/91
MěZ souhlasí s prodejem býv. NV v Pazuše man. Křikalovým za 10 tis. Kčs s věcným břemenem.


usnesení č. 84/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o partnerských vztazích.


usnesení č. 85/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o založení Regionálního sdružení měst.


usnesení č. 86/91
MěZ vzalo na vědomí návrh zřídit městskou dopravu.


usnesení č. 87/91
MěZ souhlasí s návrhem, do 31. 10. 1991 předat p. Novotnému  - předsedovi dopravní komise návrhy na řešení dopravní situace ve městě.


usnesení č. 88/91
MěZ vzalo na vědomí návrh dopravní komise na řešení dopravní situace na Smetanově nám.


usnesení č. 89/91
MěZ souhlasí s přijetím systému odpadového hospodářství v rámci regionu.


usnesení č. 90/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o spolupráci v památkové péči.


usnesení č. 91/91
MěZ souhlasí s vyhláškou MÚ Litomyšl o doplnění tržního řádu.


usnesení č. 92/91
MěZ nesouhlasí s protinávrhem, aby užívání veřejného prostranství bylo pro stavebníky zdarma.


usnesení č. 93/91
MěZ souhlasí s vyhláškou MÚ Litomyšl o místních poplatcích za užívání veřejného prostranství - Podmínky pro poskytnutí slevy za užívání veř. prostranství.


usnesení č. 94/91
MěZ souhlasí s vyhláškou MÚ Litomyšl o zřízení městské policie  v Litomyšli.


usnesení č. 95/91
MěZ pověřuje ing. Brýdla znovuprojednáním s Policií ČR v Litomyšli - mjr. Bezdíčkem zajištění bezpečnosti občanů v nočních hodinách.


usnesení č. 96/91
MěZ souhlasí s vyhláškou MÚ Litomyšl o používání městského znaku.


usnesení č. 97/91
MěZ souhlasí s vyhláškou MÚ Litomyšl o postupu při nabytí, převodu a pronájmu nemovitého majetku města.


usnesení č. 98/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o výběrovém řízení na ředitele Technických služeb města Litomyšle. (ředitelem byl jmenován p. Michl)


usnesení č. 99/91
MěZ ukládá městské radě na příštím zasedání vyslovit zánik mandátu ing. Nováka S. dle zák. č. 368/90, § 50, odst. 4 Sb. Do MěZ bude kooptován další člen dle volebních výsledků ze seznamu náhradníků (ing. Novák S. se stal přednostou Pozemkového úřadu).


usnesení č. 100/91
MěZ souhlasí s přenesením pravomoci ke změnám rozpočtu MÚ do výše 100 tis. Kčs na strarostu MÚ ing. Brýdla M.


usnesení č. 101/91
MěZ souhlasí s přenesením pravomoci k zajištění místa pro pobočku úřadu práce na starostu MÚ ing. Brýdla.


usnesení č. 102/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o ztažení Pohřební služby v Litomyšli z aukce.


usnesení č. 103/91
MěZ souhlasí s převedením bytů a budov od podniků, které budou vstupovat do velké privatizace (Teroz, ZTS, Vertex).


Miroslav Brýdl
starosta
Jaromír Kroužil
člen MěZ

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl