Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Pozvánky na zasedání Zastupitelstva města

Jednání zastupitelstva

Jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek 16. září od 16.00 hod. v zámecké jízdárně. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města, návrhy na změnu územního plánu a další body.

Pozvánka na jednání  zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 24. června od 16.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, závěrečný účet města za rok 2020, změny rozpočtu, územního plánu a další body. Přesný program jednání najdete týden před konáním na webu www.litomysl.cz.

Pozvánka  na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 15. dubna od 16.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města, územního plánu a poskytnutí dotací z rozpočtu.

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 25. února od 16.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města, obecně závazná vyhláška města Litomyšl o místním poplatku z pobytu, obecně závazná vyhláška města Litomyšl o nočním klidu v roce 2021, memorandum k výstavbě dálnice D35 či podmínky, za kterých chce město nabídnout k prodeji vilu Klára.

Pozvánka  na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na letošní poslední jednání zastupitelstva, které se bude konat ve čtvrtek 10. prosince 2020 od 16.00 hodin v Zámecké jízdárně v Litomyšli. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města na rok 2020, schválení rozpočtu města na rok 2021, přijetí obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, změna č. 5 územního plánu, zrušení příspěvkové organizace Zámecké návrší, projednání petice k zákazu vjezdu motorových vozidel na most mezi ulicemi Partyzánská a Benátská a další body.

Pozvánka na jednání zastupitelstva - změna programu

Pozvánka na jednání zastupitelstva - změna programu

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 25. června od 16.00 hod. v zámecké jízdárně. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, závěrečný účet města za rok 2019, návrhy na změnu územního plánu města či zpráva o stavu požární ochrany.

 
Youtube Litomyšl