Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

7. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 12. 2015 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 15. 12. 2015 (formát pdf, velikost 240,97 KB)

usnesení č. 171/15

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 172/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Miroslav Bárta
- Mgr. Martin Klejch
- MUDr. Renata Rothscheinová


usnesení č. 173/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Jiřího Lammela a Ing. Josefa Černého.


usnesení č. 174/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/265 orná půda o výměře 29 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena 840,- Kč/m2, tj. celkem 24.360 Kč. Kupující *****.


usnesení č. 175/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/10 orná půda o výměře 1179 m2 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena celkem 1,120.000 Kč. Kupující *****. Pozemek bude prodán nezainvestovaný pro výstavbu RD.


usnesení č. 176/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2330/8 orná půda o výměře 346 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2654-468/2015 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření areálu firmy a vybudování parkoviště. Kupní cena 300 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 103.800 Kč bez DPH. Kupující STORY DESIGN, a.s., IČ 63216281, Moravská 949, Litomyšl. Při prodeji bude zřízeno věcné břemeno pro přístup k navazujícím pozemkům v souladu s předchozím prodejem části pozemku.


usnesení č. 177/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/3 orná půda o výměře 871 m2 a p. p. č. 205/24 orná půda o výměře 8 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 871-115/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/3 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/24 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 739.771 Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 1/MJ/7Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 178/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 205/12 orná půda o výměře 911 m2 a p. p. č. 205/21 orná půda o výměře 8 m2 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 205/12 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 205/21 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 773.371,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 2/MJ/7Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 179/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/252 orná půda o výměře 686 m2 a p. p. č. 207/261 orná půda o výměře 26 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 207/252 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/261 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 602.666,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 3/MJ/7Z/2015. Kupující *****. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 180/15

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 207/251 orná půda o výměře 579 m2 a p. p. č. 207/262 orná půda o výměře 18 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 866-11/2015 v katastrálním území Záhraď. Kupní cena pozemku č. 207/251 činí 840 Kč/m2, kupní cena pozemku č. 207/262 činí 840 Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 504.655,- Kč. Podmínky prodeje dle kupní smlouvy v příloze 4/MJ/7Z/2015. Kupující Flach s.r.o., IČ 27485846, Moravská 1227, Litomyšl. Jedná se o prodej za kupní cenu nižší, než obvyklou. Důvodem této odchylky je vůle zastupitelstva města naplnit ustanovení § 2, odst. 2) zákona o obcích, podle kterého “Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.” Zastupitelstvo města je při stanovení výše ceny vedeno snahou podpořit výstavbu rodinných domů v lokalitě, uspokojit potřeby bydlení svých občanů, rozvíjet území města a případně přivést do města nové obyvatele. Proto nabízí veřejnosti příležitost koupit pozemek určený k výstavbě za nižší kupní cenu než obvyklou. Částka stanovené kupní ceny přitom převyšuje cenu nákladů na vybudování technické infrastruktury, vynaložených městem, a přepočtených na plochu uvedeného pozemku. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaných pozemků a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena. Součet kupní ceny a smluvní pokuty, tedy celkem 1.190,- Kč/m2 prodávaného pozemku, bude příjmem města a tato částka dle mínění zastupitelstva města odpovídá výši obvyklé ceny prodávaných pozemků.


usnesení č. 181/15
ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2225/3 ostatní plocha o výměře 112 m2, která je ve vlastnictví města, za p. p. č. 842 trvalý travní porost o výměře 10 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví ***** s tím, že rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 120 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků. Směna pozemků před výstavbou nového oplocení.


usnesení č. 182/15
ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 3570 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemek zastavěný stavbou ve vlastnictví kupujícího. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující D U K O R s.r.o., IČ 60934883, Trstěnická 932, Litomyšl.


usnesení č. 183/15
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 1173/6 zahrada o výměře 38 m2 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí a obci Hrádek oddělené dle geometrického plánu č. 97-651/2014 z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod propustem na silnicí II/315 v Hrádku.


usnesení č. 184/15

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy SKM Litomyšl s.r.o., IČ 28773969, Na Lánech 1133, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - část p.p.č. 2312/5 orná půda o výměře cca 5000 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby nového výrobního areálu firmy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 30.6.2016.


usnesení č. 185/15
ZaM souhlasí se směnou st. p. č. 112/1 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 277 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví *****, za p. p. č. 205/9 orná půda o výměře 1016 m2 a p. p. č. 205/23 orná půda o výměře 21 m2 v katastrálním území Záhraď. Pozemky budou směněny bez finanční kompenzace s tím, že Dočkalovi uhradí náklady na zainvestování pozemku pro RD ve výši 518.500,- Kč.


usnesení č. 186/15
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem budovy č. p. 1061, část obce Litomyšl-Město, na pozemku st. p. č. 2227 v katastrálním území a obci Litomyšl z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Jiskra Litomyšl, IČ: 15034526, se sídlem U Plovárny 1061, 570 01 Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšle. Při převodu bude pro Město Litomyšl zřízeno předkupní právo s věcnými účinky k nemovitostem ve vlastnictví TJ Jiskry - st. p. č. 140, jejíž součástí je budova občanského vybavení s číslem evidenčním 114, st. p. č. 145, jejíž součástí je budova objektu k bydlení bez čp./če., st. p. č. 146, jejíž součástí je budova objektu k bydlení bez čp./če., p. p. č. 533, p. p. č. 534, p. p. č. 535, p. p. č. 976 v katastrálním území Bor u Skutče. Podmínky dle smlouvy v příloze č. 5/MJ/7Z/2015.


usnesení č. 187/15
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru číslo 5/2015 ze dne 30. 11. 2015 (příloha 01/FV/7Z/2015).


usnesení č. 188/15

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2015 (příloha 01a,b/FIN/7Z/2015) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2014 ............. 24.389,31 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2015 ............ 14.673,69 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01c/FIN/7Z/2015. 


usnesení č. 189/15
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 108/2015 (příloha 02a,b/FIN/7Z/2015).
Výnosy podnikatelské činnosti .................... 83.991,50 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ....................62.484,30 tis. Kč
Hospodářský výsledek ......................... 21.507,20 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/7Z/2015)


usnesení č. 190/15
ZaM schvaluje uzavření dodatku ke Smlouvě o hypotečním úvěru č. 059000230297 s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054 (úvěr na bytový dům A4, ul. Z. Kopala č.p. 1155). Dodatkem se sníží úroková sazba pro následující pětileté období z 3,42 % ročně na 0,95 % ročně. Nová úroková sazba bude platná od 25. 12. 2015 do 30. 6. 2021. Ostatní podmínky smlouvy o úvěru č. 059000230297 se nemění. ZaM pověřuje starostu podpisem dodatku (příloha 03/FIN/7Z/2015).


usnesení č. 191/15

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016. Rozpočtové hospodaření města se řídí v době od prvního dne rozpočtového roku do schválení rozpočtu obce na rok 2016 objemem výdajů (nákladů) schváleného rozpočtu (plánu) na rok 2015 ve výši 95 % z 1/12 celkové rozpočtované (plánované) částky v každém měsíci. Toto omezení se nevztahuje na mandatorní výdaje stanovené zákonem a výdaje odboru rozvoje a investic u akcí zahájených v roce 2015.


usnesení č. 192/15

ZaM bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2015, které se uskutečnilo ve dnech 4. - 6. 11. 2015. Přezkoumané období je od 1. 1. 2015 do 6. 11. 2015. Zápis je přílohou č. 04/FIN/7Z/2015.


usnesení č. 193/15

ZaM bere na vědomí organizační směrnici č. 06/15, o poskytování dotací z rozpočtu města Litomyšl, evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1218/R (příloha č. 05/FIN/7Z/2015). V reakci na novelu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tento dokument vydala dne 29. 6. 2015 RaM usnesením č. 532/15, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 194/15
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Litomyšl - Pohodlí, se sídlem Pohodlí 80, 570 01 Litomyšl, IČ 64211118 na pořízení čerpadla. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 12. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 195/15
ZaM schvaluje poskytnutí dotace  ve výši 2.849,- Kč/provozní den MHD  společnosti Zlatovánek, spol. s.r.o., Starohradská 407, Polička, IČ 15036278  na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě v roce 2016(provoz MHD). ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 


usnesení č. 196/15
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 312.000,- Kč paní Petře Romerové, Budislav 273, IČ 03586081 na provoz veřejných WC v prostoru Smetanovo náměstí a autobusové nádraží v roce 2016. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 197/15
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 04/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Výše poplatku od 01.01.2016 je 576,- Kč na poplatníka a rok.


usnesení č. 198/15
ZaM schvaluje odpis pohledávek na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytového fondu ve vlastnictví města ve výši 48.983,- Kč (evidovaná Město Litomyšl), 28.731,- Kč a 1.090,- Kč (evidované Městské služby Litomyšl s.r.o.) za paní Helenou Chudáčkovou, posl. bytem Benátská 290, Litomyšl. Exekuční řízení bylo zastaveno pro nemajetnost zemřelé.


usnesení č. 199/15

ZaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na realizaci projektu „Vybudování hygienického zázemí pro turisty na Smetanově náměstí v Litomyšli". Projekt bude předložen do 1. vyhlášené výzvy programu Národní podpora cestovního ruchu pro rok 2016. Cílem akce je vybudování nového hygienického zázemí pro návštěvníky Litomyšle. Max. výše dotace je 50% z uznatelných nákladů akce.


usnesení č. 200/15

ZaM nadále trvá na svém stanovisku uvedeném v usnesení č. 188/14 ze dne 09.12.2014 a požaduje zachování územní integrity města Litomyšl v maximální možné míře. V této souvislosti požaduje změnit Zásady územního rozvoje Pardubického kraje v tomto rozsahu:
1) vypuštění mimoúrovňové křižovatky Litomyšl – sever, a to bez náhrady,
2) vypuštění koridoru pro umístění stavby D63 - napojení silnice II/360 na R35, a to ve vazbě na mimoúrovňovou křižovatku Litomyšl – sever, a to bez náhrady, ZaM současně požaduje i vypuštění tohoto koridoru jako veřejně prospěšné stavby.


usnesení č. 201/15

ZaM vyzývá Pardubický kraj, aby ve smyslu memoranda uzavřeného mezi Ministerstvem dopravy ČR a Pardubickým krajem řešil napojení severní části kraje na rychlostní komunikaci R35 prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky u Vysokého Mýta.


usnesení č. 202/15

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů jako řídící dokumentaci pro činnost osadních výborů města Litomyšl směrnici č. 09/15, "Statut a pravidla pro činnost osadních výborů města Litomyšl", evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace OS/1219/Z.


usnesení č. 203/15

ZaM uděluje při příležitosti významného životního jubilea čestné občanství města Litomyšle panu dirigentovi Jiřímu Bělohlávkovi za celoživotní mistrovství, soustavnou propagaci české, zejména Smetanovy hudby doma i v zahraničí a mimořádný vztah k našemu městu.


usnesení č. 204/15

ZaM uděluje čestné občanství města Litomyšle jedné z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších osobností současné české architektury panu Ing. arch. Josefu Pleskotovi za mimořádný přínos architektuře, pravidelnou reprezentaci české architektury na mezinárodních přehlídkách a za výjimečný vztah k našemu městu.  


usnesení č. 205/15
ZaM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru 21.09.2015.


usnesení č. 206/15
ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 9. 11. 2015 dle přílohy 02/VMU_TO/7Z/2015.


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl