Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

7. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 20. 06. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 64/91
MěZ schválilo program 7. zasedání MěZ.


usnesení č. 65/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o akcích uskutečněných ve Smetanově domě a připravovaných pořadech do budoucna, o práci kulturní komise, o činnosti Městského muzea v Litomyšli a o přípravách 33. ročníku NOF Smetanova Litomyšl ukládá: zajistit dopravu předního sólisty M. L. Vodičky z Mnichova do Litomyšle.


usnesení č. 66/91
MěZ souhlasí s návrhem, aby vstup na SL byl pro studenty zdarma. 


usnesení č. 67/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o stavu členské základny TJ Jiskra Litomyšl a zprávu sportovní organizace Primátor.


usnesení č. 68/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o privatizace, dalším rozvoji města a stavebních úpravách.


usnesení č. 69/91
MěZ vzalo na vědomí vysvětlení právníků firmy NOOL o postupu likvidace PS v Litomyšli - likvidaci zatím není možné provést, objevují se různé nároky na majetek a pozemky, které je nutné vyřešit.


usnesení č. 70/91
MěZ souhlasí s natočením 15 - 20 min. filmu (do 150 tis. Kčs) o Litomyšli a s natištěním propagačního materiálu o Litomyšli.


usnesení č. 71/91
MěZ vzalo na vědomí rozhodnutí MěR vypsat výběrové řízení na místo ředitele Technických služeb města Litomyšl, termín přihlášek 31. 7. 1991.


usnesení č. 72/91
MěZ schválilo dodatek k vyhlášce o poplatcích a to poplatek z reklamního zařízení.


usnesení č. 73/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o vysílání teletextu.


usnesení č. 74/91
MěZ vzalo na vědomí, že v současné době nelze provádět prodej státních bytů. Koncepce prodeje bytů bude řešena vyhláškou ČR.


usnesení č. 75/91

MěZ souhlasí s návrhem stavební komise na stanovení stavební uzávěrky, která je určena návrhem ÚP města a studií dostavby, jedná se o část Litomyšl - Lány 4, 5 a 6.


usnesení č. 76/91
MěZ souhlasí s dodržením záměru ÚP města na kompletní přestavbu celého území mezi ul. Havlíčkovou a Tomíčkovou.


usnesení č. 77/91
MěZ projednalo složení školské rady a návrh schválilo.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl