Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 09. 2013 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 27. 09. 2013 (formát pdf, velikost 112,26 KB)

usnesení č. 154/13

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 155/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Radomil Kašpar
- pí Dana Kmošková
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 156/13

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- pí Petra Benešová
- Ing. Josef Janeček


usnesení č. 157/13

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1 mil. Kč na úhradu části nákladů na přípravu a výstavbu inženýrských sítí a komunikací dle projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" společnosti Foxx Development s.r.o., IČ 62061305, se sídlem Ak. Heyrovského 1178, Hradec Králové. Dotace bude započtena proti části nákladů, které má společnost městu uhradit v souvislosti s přípravou a realizací zainvestování v lokalitě Na Prokopu-Lidická.


usnesení č. 158/13
ZaM souhlasí s uzavřením Dohody o úhradě části nákladů na vypracování projektové dokumentace a o přípravě projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" s firmou HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337, panem Josefem Bouškou - realitní činnost, IČ 68239467, Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto a firmou Foxx Development s.r.o., IČ 62061305, se sídlem Ak. Heyrovského 1178, Hradec Králové ve znění dle přílohy č. 1/MJ/6/2013.


usnesení č. 159/13
ZaM souhlasí s uzavřením dohody o změně hranice s Obcí Čistá, IČ 00276545, Čistá 376, 569 56, kterou se změní katastrální hranice mezi katastrálním územím Pohodlí a katastrálním územím Čistá u Litomyšle podle geometrického plánu č. 625-11048/2012; 180-11048/2012.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl