Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 03. 10. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 03. 10. 2011 (formát pdf, velikost 162,48 KB)

usnesení č. 153/11
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 154/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Josef Janeček
- Mgr. Josef Štefl
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 155/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Vojtěch Stříteský
- Mgr. Miroslav Hájek


usnesení č. 156/11

ZaM bere na vědomí podání žádosti o dotaci na MŠMT na investiční projekt "Rekonstrukce sportovní haly a investice do sportovního areálu TJ Jiskra Litomyšl". Žadatelem je TJ Jiskra Litomyšl, IČ: 15034526, U Plovárny 1061, Litomyšl. ZaM souhlasí v případě získání dotace s kofinancováním akce. Podmínkou je uzavření smlouvy mezi TJ Jiskra Litomyšl a Městem Litomyšl o poskytnutí dotace.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Youtube Litomyšl