Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

6. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 05. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 57/91
MěZ schválilo program mimořádného zasedání MěZ.


usnesení č. 58/91
MěZ rozhodlo s tajným hlasováním o MŠ v Litomyšli.


usnesení č. 59/91
MěZ rozhodlo tajným hlasováním o zrušení II. MŠ na ul. T. G. Masaryka v Litomyšli.


usnesení č. 60/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o majetku města Litomyšl.


usnesení č. 61/91
MěZ souhlasí s vyhláškou MÚ Litomyšl k zamezení nedovoleného prodeje na území města.


usnesení č. 62/91

MěZ schválilo že:
a) provozovatelé obchodu na podsíni mohou prodávat stejné zboží v prostoru mezi pilíři před svým obchodem.  Průchod podsíní musí být zachován.
b) losy a noviny se mohou prodávat po dohodě prodávajícího s majetelem domu nebo obchodu po zaplacení poplatku z prodeje.
c) prodej z přívěsů a aut může být uskutečněn po zaplacení poplatku z prodeje v prostoru Bělidel (u čistírny).


usnesení č. 63/91
MěZ nesouhlasí s umístěním poutačů v prostoru průchodu na podsíni.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Youtube Litomyšl