Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

5. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 04. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 42/91
MěZ schválilo program 5. zasedání MěZ.


usnesení č. 43/91
MěZ vzalo na vědomí zprávy ředitelů jednotlivých středních škol a zprávu o základním školství v Litomyšli.


usnesení č. 44/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o zdravotnictví v Litomyšli.


usnesení č. 45/91
MěZ souhlasí s rozhodnutím starosty města, aby hlasování o zrušení MŠ bylo zařazeno do programu znovu na příštím zasedání MěZ.


usnesení č. 46/91
MěZ pověřuje Dr. Rothscheina projednáním bezplatného převodu MŠ Vertex do vlastnictví města Litomyšle.


usnesení č. 47/91
MěZ vzalo na vědomí zprávu o akcích výstavby na r. 1991.


usnesení č. 48/91
MěZ schválilo předložený rozpočet města Litomyšle pro rok 1991 ve výši 24.930,-- Kčs a výši příjmů 22.930,-- Kčs Rozdíl bude vyrovnán OÚ.


usnesení č. 49/91
MěZ schválilo navýšení pracovníků MÚ (25 + 4 = 29).


usnesení č. 50/91

MěZ souhlasí s odvoláním tajemníka p. Kopeckého, Litomyšl, Dukelská 910.


usnesení č. 51/91
MěZ souhlasí s jmenováním nové tajemnice MÚ pí. Klazarovou, Litomyšl, Smetanovo nám. 104.


usnesení č. 52/91
MěZ souhlasí s návrhem jmenovat prof. Kopala čestným občanem města Litomyšle.


usnesení č. 53/91
MěZ schválilo, že MÚ bude každou středu pro veřejnost uzavřen.


usnesení č. 54/91
MěZ vzalo na vědomí návrh poplatku za odvoz tuhých domovních odpadků.


usnesení č. 55/91
MěZ požaduje změnu prac. smlouvy u učitelek MŠ z určeného prac. místa na lok. pracovištích (budovách) na město Litomyšl.


usnesení č. 56/91
MěZ souhlasí, aby prodejna potravin na Komenského nám. byla zařazena do AS Ahold Holandsko.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Youtube Litomyšl