Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 09. 2008 v zasedací místnosti městského úřadu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 106/08

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 107/08

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
-  Mgr. Jaromír Kroužil
-  p. Vojtěch Stříteský
-  Mgr. Vladimír Novotný


usnesení č. 108/08

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Vladimír Žák
- Mgr. Václav  Nájemník


usnesení č. 109/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 2143/23 ostatní plocha o výměře 9 m2 a p.p.č. 2143/33 ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Litomy?l od společnosti AUTO MOTIVE INDUSTRIUAL, a.s., IČ 25272420, se sídlem Sokolovská 1169, Litomy?l. Kupní cena ve vý?i max. 10.000 Kč. Jedná se o pozemky pod chodníkem a zelení v ulici Na Lánech.


usnesení č. 110/08
ZaM schvaluje Dodatek č.1 ke Strategickému plánu rozvoje města Litomyšl pro období 2008-2015, část Akční plán na léta 2008-2010 (příloha č.1).


Michal Kortyš
starosta města
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl