Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 06. 2001 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 86/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

        -  MUDr. František Zeman

        -  Vojtěch Stříteský

        -  MUDr. Jan Joukl


usnesení č. 87/01

ZaM schvaluje projekt regenerace panelového sídliště Komenského náměstí dle návrhu arch. Pleskota.


usnesení č. 88/01

ZaM  schvaluje uzavření  smlouvy o výpůjčce s  Památkovým ústavem Pardubice. Předmětem výpůjčky jsou sochy Olbrama Zoubka ve vlastnictví města Litomyšl, které jsou umístěny ve sklepích zámku v Litomyšli.


usnesení č. 89/01

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s Nemocnicí v Litomyšli. Předmětem výpůjčky je  CT přístroj umístěný na radiologickém oddělení.


usnesení č. 90/01
ZaM schvaluje zahájení výstavby bytového domu A2 a A3 o 38 bytových jednotkách v lokalitě U nemocnice. Stavba bude financována  ze státní dotace ve výši 12.520.000 Kč, z prostředků hypotečního úvěru a


Jan Janeček
místostarosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl