Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 01. 12. 1994 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/94
MěZ odsouhlasilo návrh mandátové komise ve složení:
 - MUDr. Suk Petr
 - MUDr. Joukl Jan
 - p. Šauer Vladimír


usnesení č. 2/94
MěZ odsouhlasilo návrh volební komise ve složení:
 - p. Severa Pavel
 - ing. Hanzl Vítězslav
 - p. Novotný Vladimír


usnesení č. 3/94
MěZ odsouhlasilo návrh návrhové komise ve složení:
 - RNDr. Rothschein Karel
 - PhDr. Podařil Jiří
 - pí. Klazarová Jarmila - zapisovatelka


usnesení č. 4/94
MěZ vyslechlo zprávu mandátové komise, která ověřila platnost volby 23 členů měst. zastupitelstva a neshledala žádných závad.


usnesení č. 5/94
MěZ vzalo na vědomí dopis od zvoleného člena zastupitelstva MUDr. Aloise Vojty, který se vzdal svého mandátu za Sdružení NK - sport.


usnesení č. 6/94
MěZ prohlásilo ing. Tmeje za člena MěZ jako náhradníka z prvního místa za SNK - sport.


usnesení č. 7/94
MěZ složilo a podepsalo slavnostně slib. (Nepřítomný, nemocen a omluven) člen MěZ p. Mencák František slib podepíše na příštím zasedání MěZ.


usnesení č. 8/94
MěZ zvolilo počtem hlasů 17 za starostu města Litomyšle ing. Miroslava Brýdla.


usnesení č. 9/94
MěZ zvolilo počtem hlasů 17 za zástupce starosty ing. Jana Janečka.


usnesení č. 10/94
MěZ zvolilo tyto členy zastupitelstva do MěR v Litomyšli:

1. RNDr. Rothscheina Karla s počtem hlasů 19
2. p. Nájemníka Václava s počtem hlasů 19
3. p. Severu Pavla s počtem hlasů 18
4. Ing. Tmeje Jiřího s počtem hlasů 18
5. p. Novotného Karla s počtem hlasů 17

usnesení č. 11/94

MěZ schválilo tyto členy do okresního shromáždění:
1. Ing. Brýdla Miroslava
2. Ing. Janečka Jana
3. p. Novotného Karla
4. p. Novotného Vladimíra a
5. p. Severu Pavla


usnesení č. 86/94
MěZ vyslechlo informaci o další etapě výstavby základní školy v roce 1995 a 1996 na ul. U školek v Litomyšli a souhlasí s jejím uskutečnění.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl