Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 06. 1992 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 35/92
MěZ schválilo volbu návrhové komise ve složení:
 - ing. Hanzl
 - p. Novotný Vl.
 - ing. Janeček


usnesení č. 36/92
MěZ schválilo a odsouhlasilo program 3. zasedání MěZ.


usnesení č. 37/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o výsledku místních voleb 1992.


usnesení č. 39/92

MěZ vzalo na vědomí dopis MUDr. Vejdělkové. Bylo rozhodnuto, že tento dopis sice adresovaný MěZ nepatří do rozhodování MěZ, ale patří do kompetence nemocnice. 


usnesení č. 40/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o připravované smlouvě VAKu a MÚ Litomyšl


usnesení č. 41/92
MěZ schválilo stanovy sdružení LIKO na likvidaci a odvoz tuhého domovního odpadu


usnesení č. 42/92
MěZ souhlasilo s intervencí u OÚ Svitavy a okresního shromáždění na požadavek čerpání 2 mil. Kčs na nákup kontejnerů pro Litomyšl na svoz TDO


usnesení č. 43/92
MěZ odsouhlasilo regulační plány na území Litomyšle k drobné průmyslové zástavbě a to:
 - oblast v cihelně
 - oblast za Keralitem
 - oblast v Nedošíně
vč. možnosti zahájit výkupy pozemků


usnesení č. 44/92
MěZ odsouhlasilo prodeje a koupě pozemků dle přílohy


usnesení č. 45/92
MěZ odsouhlasilo prodej domu čp. 23 "Hořínkovo" firmě zastoupené p. JUDr. Zapletalem z Prahy za 3.600 tis. Kčs a pokud odstoupí od své nabídky pak firmě F. D. H. Litomyšli za 3.500 tis. Kčs.


usnesení č. 46/92
MěZ souhlasí s doplněním vyhlášky o pronájmu nebytových prostor o položku ostatní prostory, především provizoria za 96,-- Kčs a zvýšení až o 40% v hist. jádru města.


usnesení č. 47/92
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 176 p. Peterkovi za odhadní cenu s věcným břemenem na dobu 3 let (ubytování pí. Žigové).


usnesení č. 48/92
MěZ schválilo převzetí majetku POTRAVINOPROJEKTU na město dle privatizačního projektu  tj. odkoupení movitého majetku projektatnům, ostatní pro potřeby města a zbytek prodat ve veřejné dražbě


usnesení č. 49/92
MěZ schválilo převzetí internátu Vertexu na město dle privatizačního projektu.


usnesení č. 50/92
MěZ schválilo doplněk vyhlášky o místních poplatcích za umístění reklam na obecních plákátovacích plochách


usnesení č. 51/92

MěZ odsouhlasilo, aby celá Černá hora byla zařazena do lesního fondu se zvláštním určením. 


usnesení č. 52/92
MěZ souhlasí se změnou usnesení č. 10/1992 s tím, že bylo ustoupeno od výstavby nového domku pro Benešovy a místo toho jim poskytnout náhradou 2 garsonky a byt 2+1


usnesení č. 53/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o prodeji domu čp. 71, 72, které je podmíněno stanoviskem Památkové péče Pce


usnesení č. 54/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o Smetanově Litomyšli a požádalo členy MěZ o poskytnutí ubytování v soukromí pro delegaci z Itálie ve dnech 25. 6. - 2. 7. 1992.


usnesení č. 55/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o přípravě škol. ZUŠ, I., II. a III. ZŠ na právní subjektivitu a souhlasí s realizací po dohodě se školami.


usnesení č. 56/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o zabudování parkovacích automatů na Smetanově náměstí.


usnesení č. 57/92
MěZ schválilo doplněk vyhlášky o místních poplatcích z užívání veřejného prostranství ve městě Litomyšl s účinností dnem vyhlášení 22. 6. 1992 z důvodu zavedení parkovacích automatů.


usnesení č. 58/92
MěZ odsouhlasilo posílení stavebního odboru MÚ Litomyšl o úvazek 0,2 (ing. Tmej) jako uvolněný člen MěR, pro výstavbu, ÚP a měst. majetek.


usnesení č. 59/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o obecním zřízení v Rakousku - městě Braunau


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
člen MěZ

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl