Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 02. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 25/91
MěZ vzalo na vědomí územní plán města Litomyšle a ukládá projednat se ZD vymístění jatek.


usnesení č. 26/91
MěZ souhlasí s vyhláškou o čistotě města Litomyšl.


usnesení č. 27/91
MěZ vzalo na vědomí a souhlasí s vyhláškou o zeleni ve městě.


usnesení č. 28/91
MěZ souhlasí s vyhláškou o místních poplatcích na r. 1991.


usnesení č. 29/91
MěZ souhlasí s jednacím řádem MěZ.


usnesení č. 30/91
MěZ souhlasí s žádostí občanů bydlících na ul. H. G. Schauera a přejmenování této ulice na ulici Jabloňovou a Hrnčířskou.


usnesení č. 31/91
MěZ souhlasí s návrhem, aby rozpočtová organizace Technické služby města Litomyšle přešla do útvaru organizace příspěvkové.


usnesení č. 32/91
MěZ souhlasí s organizačním uspořádáním MÚ v Litomyšli.


usnesení č. 33/91
MěZ souhlasí s žádostí soukr. podniku Trum Praha o povolení provozu hracích automatů s odkladem placení správních poplatků do konce dubna r. 199.


usnesení č. 34/91
MěZ vzalo na vědomí předložený návrh rozpočtu MÚ Litomyšl.


usnesení č. 35/91
MěZ souhlasí se založením obchodní společnosti, zajímající se o Školky ovocné  a okrasné.


usnesení č. 36/91
MěZ vzalo na vědomí žádost obchodní společnosti o pronájem Školek okrasných a ovocných.


usnesení č. 37/91

MěZ vzalo na vědomí informaci:
a) z Podniku služeb byly navrženy do privatizace jednotlivé úseky: doprava, deratizace, kamenosochařství, zahradnictví Řetízek, sběrna a čistírna peří, autoopravna, pohřební služba a sběrna prádla
b) z Potravin bude navržena do privatizace prodejna: U sokolovny, Na sídlišti a velkoprodejna u pošty.


usnesení č. 38/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o výběrovém řízení na obsazení míst vedoucích odborů MÚ.


usnesení č. 39/91

MěZ souhlasí se složením zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Pazuše.


usnesení č. 40/91
MěZ souhlasí, aby členové zastupitelstva a vybraní zaměstnanci MÚ byly pověřeni kontrolní činností a vybaveni průkazkami.


usnesení č. 41/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o jednání žadatele o pozemek v cihelně p. Merty s budoucím majitelem.


Miroslav Brýdl
starosta
Miroslav Brýdl
starosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl