Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 04. 2022 v zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 21. 04. 2022 (formát pdf, velikost 783,95 KB)

usnesení č. 37/22

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 38/22

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Michal Kortyš- pí Dana Kmošková


usnesení č. 39/22

ZaM určuje zapisovatelem M. Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Jana Vavřína a p. Josefa Štefla.


usnesení č. 40/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/44 trvalý travní porost o výměře 520 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,753.580,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující *****. Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 182.000,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 41/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/45 trvalý travní porost o výměře 520 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,753.580,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 182.000,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 42/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/53 trvalý travní porost o výměře 489 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,649.040,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 171.150,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 43/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 383/13 ostatní plocha o výměře 5 m2, p. p. č. 418/5 ostatní plocha o výměře 14 m2 a p. p. č. 418/6 ostatní plocha o výměře 1 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 595-182/2020 v katastrálním území Lány u Litomyšle dle zaměření skutečného průběhu plotu. Kupující ***** Kupní cena 610,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 12.200,- Kč.


usnesení č. 44/22

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 1320/19 ostatní plocha a p. p. č. 1320/22 orná půda v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání a udržování dětského hřiště. Žadatel Spolek vlastníků parcel na ulici Ludmily Jandové, Litomyšl, z.s., IČ 14295938, Ludmily Jandové 1244, Litomyšl. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, jedná se o veřejné prostranství, které by mělo být ve vlastnictví města, doporučují pronájem nebo výpůjčku.


usnesení č. 45/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/38 trvalý travní porost o výměře 1033 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 3,483.555,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující *****. Kupující je dále povinen společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 361.550,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 46/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/46 trvalý travní porost o výměře 546 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,841.259,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 191.100,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 47/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/48 trvalý travní porost o výměře 508 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,713.113,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 177.800,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 48/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/52 trvalý travní porost o výměře 634 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 2,138.019,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/2Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující je dále povinen společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 221.900,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 49/22

ZaM souhlasí s tím, aby se v souladu s hlasováními, která proběhla na zasedání dne 24. 2. 2022 a kterými nebyla schválena ani jedna z předložených nabídek (nabídka společnosti Kubík a nabídka manželů Kučerových), které město obdrželo na základě zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 508, v katastrálním území Litomyšl, p. p. č. 483/1 ostatní plocha o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1 541 m2, p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2 a p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 v katastrálním území Záhraď, za účelem přestavby, rekonstrukce či jiného zhodnocení budovy Kláry dle zadávacích podmínek, ukončilo zadávací řízení na prodej výše uvedených nemovitých věcí.


usnesení č. 50/22

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 484/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, p. p. č. 2140/50 ostatní plocha o výměře 23 m2, p. p. č. 2530/1 ostatní plocha o výměře 27 m2, p. p. č. 2531/6 ostatní plocha o výměře 11 m2, p. p. č. 2535/2 ostatní plocha o výměře 15 m2 a p. p. č. 2535/7 ostatní plocha o výměře 3 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 568 ostatní plocha o výměře 12 m2, p. p. č. 158/34 ostatní plocha o výměře 18 m2, p. p. č. 467/37 ostatní plocha o výměře 11 m2 a p. p. č. 467/39 ostatní plocha o výměře 52 m2 v katastrálním území Záhraď z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemky pod silnicí II. třídy č. 358 zaměřené po provedení Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová.


usnesení č. 51/22

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2140/47 ostatní plocha o výměře 15 m2, p. p. č. 2140/49 ostatní plocha o výměře 37 m2, p. p. č. 2140/51 ostatní plocha o výměře 5 m2, p. p. č. 2140/52 ostatní plocha o výměře 10 m2, p. p. č. 2140/53 ostatní plocha o výměře 1 m2, p. p. č. 2140/54 ostatní plocha o výměře 1 m2, p. p. č. 2140/56 ostatní plocha o výměře 7 m2, p. p. č. 2140/57 ostatní plocha o výměře 6 m2, p. p. č. 2175/6 ostatní plocha o výměře 360 m2, p. p. č. 2175/7 ostatní plocha o výměře 11 m2, p. p. č. 2175/8 ostatní plocha o výměře 33 m2, p. p. č. 2175/9 ostatní plocha o výměře 125 m2, p. p. č. 2175/10 ostatní plocha o výměře 86 m2, p. p. č. 2175/11 ostatní plocha o výměře 5 m2 a p. p. č. 2175/12 ostatní plocha o výměře 15 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 467/29 ostatní plocha o výměře 33 m2, p. p. č. 467/30 ostatní plocha o výměře 62 m2, p. p. č. 467/31 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p. p. č. 467/32 ostatní plocha o výměře 12 m2, p. p. č. 467/33 ostatní plocha o výměře 23 m2, p. p. č. 467/34 ostatní plocha o výměře 25 m2, p. p. č. 467/35 ostatní plocha o výměře 44 m2 a p. p. č. 467/36 ostatní plocha o výměře 79 m2, p. p. č. 467/38 ostatní plocha o výměře 117 m2 a p. p. č. 467/40 ostatní plocha o výměře 92 m2 v katastrálním území Záhraď z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o pozemky pod chodníky, místními komunikacemi a zelení kolem silnice II. třídy č. 358 zaměřené po provedení Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká Třebová.


usnesení č. 52/22

ZaM nesouhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 vzhledem k celku na p. p. č. 148/1 trvalý travní porost o výměře 3844 m2 v katastrálním území Záhraď za kupní cenu ve výši 3,844.000,- Kč dle nabídky společnosti VIAGEM a.s., IČ 4817320, Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8. ZaM souhlasí s jednáním o odkoupení podílu za kupní cenu ve výši 480,- Kč / m2, tj. celkem 922.560,- Kč.


usnesení č. 53/22

ZaM nesouhlasí se zrušením a v tuto chvíli s využitím předkupního práva na p. p. č. 1915/9 zahrada o výměře 138 m2 v katastrálním území Litomyšl zřízeného pro politickou obec Litomyšl při prodeji pozemku v roce 1948. Jedná se o pozemek u rodinného domu Kornická 78, kde nyní dochází k likvidaci pozůstalosti po *****. Likvidační správce žádá o vyjádření, zda předkupní právo trvá a zda bude mít město zájem ho v případě prodeje pozemku využít.


usnesení č. 54/22

ZaM ruší usnesení ZaM č. 168/13, 169/13, 170/13, 171/13, 172/13 a 173/13 ze dne 10. 12. 2013 z důvodu neuzavření kupních smluv kupujícími. Jedná se o prodej předzahrádek u řadových domů na ulici T. G. Masaryka.


usnesení č. 55/22

ZaM ruší usnesení ZaM č. 109/21 ze dne 16. 9. 2021 z důvodu neuzavření kupní smlouvy prodávající. Jedná se o plánovaný výkup pozemku pod Nedošínským hájem.


usnesení č. 56/22

ZaM ruší usnesení ZaM č. 18/22 ze dne 24. 2. 2022 z důvodu neuzavření kupní smlouvy kupujícím. Jedná se o prodej pozemku na RD na Lánech. Pan Hammoud od záměru odstoupil.


usnesení č. 57/22

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 280/1 zahrada o výměře cca 678 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem užívání jako zahrady. Žadatelka *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují pronájem. Přilehlé nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví a druhý spoluvlastník nemá o odkoupení zájem. Navazující parcela města č. 534 je také v pronájmu.


usnesení č. 58/22

ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru č. 2/2022 ze dne 11. 4. 2022.


usnesení č. 59/22

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 (příloha 01/FIN/02Z/2022) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2021 .......... 84.997,92 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2022 …….. 8.957,48 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01/FIN/02Z/2022.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2022 (příloha 01/FIN/02Z/2022)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 189.134,25 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 163.662,10 tis. KčHospodářský výsledek .........… 25.472,15 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 01/FIN/02Z/2022).


usnesení č. 60/22

ZaM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 50.000 Kč z kapitoly 06, org. 250 Židovské obci Praha (Maiselova 250/18, Praha 1, IČ: 004 45 258, zastupuje František Bányai) na úhradu části nákladů souvisejících se zdravotním a bezpečnostním ošetřením stromů na židovském hřbitově v Litomyšli. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 13/2021.


usnesení č. 61/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022 dle přílohy č. 1/SSK/2Z/2022. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 2263. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu města jejich podpisem.


usnesení č. 62/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022 dle přílohy č. 2/SSK/2Z/2022. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 2263. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu města jejich podpisem.


usnesení č. 63/22

ZaM souhlasí s poskytnutím individuálních dotací na podporu sportu dle přílohy č. 3/SSK/2Z/2022. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu města jejich podpisem.


usnesení č. 64/22

ZaM schvaluje snížení příspěvku příspěvkové organizace Středisko volného času o 200.000 Kč. Ušetřené finanční prostředky budou převedeny na kapitolu 01 a použity na nákup osobního vozu pro SVČ.


usnesení č. 65/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-12 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal TB Ekoinvest a.s., Družstevní č.p. 397,Zahájí,570 01 Litomyšl dne 10.1.2022 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/2/2022) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl, s tím, že budou dodrženy následující podmínky:

- bude zachována zemědělská výroba pod fotovoltaickými panely,- plochy pro umístění fotovoltaických panelů budou vymezeny pouze na pozemcích ve vlastnictví navrhovatele nebo u nichž navrhovatel předloží souhlasy jejich vlastníků.


usnesení č. 66/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-14 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Sokolovská č.p. 106,Nedošín,570 01 Litomyšl dne 28.1.2022 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/2/2022) takto:

- návrh v jeho části označené jako plocha III zamítnout z těchto důvodů:

  •    leží z převažující části na zemědělské půdě I. a II. .třídy ochrany,
  •    navrhovatel nepředložil souhlas jiných vlastníků pozemků s návrhem na změnu územního plánu Litomyšl,
  •    je upřednostněno využívat zastavitelné plochy výroby lehké VL k výstavbě staveb generujících nové pracovní příležitosti (případně i s fotovoltaickými panely na střeše).

- návrh v jeho části označené jako plocha I, II a IV prověřit ve změně územního plánu Litomyšl – upravit stávající regulaci obecně tak, aby z ní jednoznačně vyplývala možnost umisťovat fotovoltaické solární panely na budovy mimo městskou památkovou rezervaci a její ochranné pásmo.


usnesení č. 67/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-16 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal TRAMON s.r.o., T. G. Masaryka č.p. 906,570 01 Litomyšl-Město dne 3.2.2022 (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/2/2022) takto: návrh se doporučuje prověřit ve změně územního plánu.


usnesení č. 68/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-17 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal COOPTEX s.r.o., Smetanovo náměstí č.p. 58,570 01 Litomyšl-Město dne 15.2.2022 (příloha tohoto usnesení č. 5/VUP/2/2022) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu. Vzhledem k závažnosti navrhované změny a k jejím možným dopadům na území města Litomyšl požaduje ZaM předložit definitivní verzi územní studie „Průmyslová zóna BOHEMIATEX II“, Litomyšl k odsouhlasení.


usnesení č. 69/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-18 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal VELKOOBCHOD ORION, spol. s r.o., Nedošín č.p. 132,570 01 Litomyšl (příloha tohoto usnesení č. 6/VUP/2/2022) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu. Vzhledem k závažnosti navrhované změny a k jejím možným dopadům na území města Litomyšl požaduje ZaM předložit definitivní verzi architektonické studie stavby k odsouhlasení.


usnesení č. 70/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-19 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 24.3.2022 PaveLLi s.r.o., Poříčí u Litomyšle č.p. 131,570 01 Litomyšl (příloha tohoto usnesení č. 7/VUP/2/2022) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl, s tím, že bude dodržena následující podmínka: maximální výšková hladina zástavby pro budovu A bude max 15,5 m a nebude uplatněna možnost regulované výšky stavby.


usnesení č. 71/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-20 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal Sbor Církve bratrské v Litomyšli, Moravská č.p. 1222,570 01 Litomyšl-Město dne 12.4.2022 (příloha tohoto usnesení č. 8/VUP/2/2022) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 72/22

ZaM bere na vědomí informaci o odmítnutí návrhu č. Z6-11 na změnu územního plánu Litomyšl, který dne 26.10.2021 podal ***** (příloha tohoto usnesení č. 9/VUP/2/2022).


usnesení č. 73/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-21 na změnu územního plánu Litomyšl, který dne 13.4.2022 podal ***** (příloha tohoto usnesení č. 10/VUP/2/2022) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- další přibližování bydlení k plochám zemědělským s negativními vlivy na bydlení není žádoucí,- dopravní napojení je problematické.


usnesení č. 74/22

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-15 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal TRAMON s.r.o., T. G. Masaryka č.p. 906,570 01 Litomyšl-Město dne 3.2.2022 (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/2/2022) takto: návrh se doporučuje prověřit ve změně územního plánu. Podmínkou bude odstranění po provedení celkové rekultivace při ukončení skládkování v celém areálu.

 


usnesení č. 75/22

ZaM revokuje usnesení č. 89/20 ze dne 25. 6. 2020 ve znění usnesení č. 122/20 ze dne 22. 9. 2020, č. 154/20 ze dne 10. 12. 2020, č. 68/21 ze dne 15.4.2021 a č. 163/21 ze dne 9.12.2021, a to pouze v části týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl, takto: ZaM projednalo a schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 11/VUP/2/2022). ZaM podle § 43 a §55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem a dále rozhodlo, že změna č. 5 územního plánu Litomyšl bude obsahovat prvky regulačního plánu v rozsahu doporučení na barvu střešní krytiny. ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 76/22

ZaM rozhodlo o pořízení změny č. 6 územního plánu Litomyšl, jejímž obsahem bude zejména změna podmínek pro využití ploch týkající se fotovoltaiky.


usnesení č. 77/22

ZaM schvaluje poskytnout zastupitelům města (v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve zněních pozdějších předpisů), mimořádnou odměnu ve výši dle přílohy č. 01/TAJ/02Z/2022. Odměna je poskytnuta za aktivní mimořádnou činnost ve výborech a komisích města, osobní a mimořádnou podporu akcí financovaných z dotací města, mimořádnou činnost starosty, místostarosty a dalších členů zastupitelstva o víkendech, účast na večerních akcích, jednání spolků, zájmových sdružení, sportovních organizací, za mimořádnou a zvláště významnou činnost při získávání finančních prostředků ze státních, evropských a krajských fondů a za mimořádnou spolupráci na přípravě dotačních programů města Litomyšl dle přílohy č. 02/TAJ/02Z/2022.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl