Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 02. 2001 v sále hotelu Zlatá hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 23/01

ZaM schválilo program jednání.

 


usnesení č. 24/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

        ing. Jan Janeček

        MUDr. Petr Suk

        Ing. Pavel Kusý


usnesení č. 25/01

Zam po projednání návrhu rozpočtu v třídění podle rozpočtové skladby schvaluje rozpočet na rok 2001 a stanovuje tyto závazné ukazatele, jimiž se povinně bude řídit:

a) rada města
zapojení zdrojů z r. 2000 14. 064,3 tis. Kč
zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2001   7.487,7 tis. Kč

provozní

investiční

Celkem

 

 

 

v tisících  Kč

Zdroje účel.fondů a FRR z r.2000 21 552,00
Příjmy roku 2001 167 681,70 53 063,00 220 744,70
Zapojení zdrojů z r. 2000 14 064,30
Celkem příjmy r.2001 234 809,00
Celkem výdaje r. 2001 143 883,00 90 926,00 234 809,00
Zůstatek účel. fondů a FRR k 31.12.2001 7 487,70

 

b/ příspěvkové organizace zřízené městem : příspěvek na  činnost

organizace

organizace

 

 

v tis. Kč

1. Centrum sociální pomoci 8 300
2. Muzeum a galerie 2 920
3. Smetanův dům 2 850
4. Technické služby 16 170
5. Technické služby 780
6. II. mateřská škola 659
7. III. mateřská škola 580
8. I. základní škola 1 805
9. II. základní škola 1 531
10. III.základní škola 1 470
11. Základní umělecká škola 200
Celkem příspěvky 37 265

c/ další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu:

Zůstatky příspěvků na jednotlivých kapitolách a organizacích budou rozděleny rozpočtovými opatřeními zastupitelstva města na příštích zasedáních.

kapitola

org.

položka

výše přísp. v tis.Kč

účel

příjemce

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5499

2

 

 

O2

205

 

2

plynofikace

V. Flídrová, Pohodlí

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5499

1100

 

 

O3

4107

 

220

program regenerace

Far.charita Litomyšl,  IČO 47489839

 

 

 

120

program regenerace

Z.a M. Švandovi, Smet. nám. 41

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

6359

1850

 

 

O4

4053

 

1850

Zámek-odd. kanalizace

SPU Pardubice, IČO 00088439

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5212

50

 

 

O6

417

 

50

vydávání TRSu

Via alta, Tisová 20, IČO: 429 171 31 

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5229

317

 

 

O6

409

 

104

účast ve sdružení

Česká inspirace, HK, IČO: 60085126

 

409

 

26

účast ve sdružení

Krajem S+Mar., Polička, IČO:68211384

 

409

 

35

účast ve sdružení

Mez.sdr. měst UNESCO, Kanada

 

409

 

42

účast ve sdružení

RRA Pard.kraje, IČO:69153361

 

409

 

110

účast ve sdružení

Mikroregion Litomyšlsko

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5321

5

 

 

O7

231

 

5

oprava techniky

SDH Budislav

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

 

10

 

 

O8

1217

 

10

přísp. na činnost

Mateř. centrum,  IČO: 64211959

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

 

500

 

 

08

0214

6359

500

příspěvek na projekt

Nemocnice Litomyšl

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5229

500

 

 

O8

1029

 

500

přísp. na činnost

IRKT Lit.,o.p.s. IČO: 252 573 31

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5321

25

 

 

13

218

 

15

organizace slavnosti

Obecní úřad Vlčkov 279714

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

6322

100

 

 

13

2261

 

100

oprava chaty Vranice

TJ Jiskra Litomyšl 15034526

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

6323

800

 

 

13

250

 

400

varhany

Proboštský úřad v Litomyšli 47489041

 

 

 

300

oprava fasády

Proboštský úřad v Litomyšli 47489041

 

 

 

50

varhany

Českobratrská církev evan. 60120797

 

 

 

50

opravy budovy

Církev čsl. husitská 64209628

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5339

40

 

 

 

 

 

10

 

 

13

218

 

 

zahr.výměny studentů

VOŠ a SOŠT Litomyšl 62032321

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5213

180

 

 

13

218

 

150

židovský hřbitov

MATANA a.s. Praha, 41691211

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5222

445

 

 

13

218

 

17

činnost

Sdr pro pom. mentál.postiž. 62675001

 

 

 

8

činnost

Sdr. Zdrav.postiž. 65189035

 

 

 

5

činnost

Konfederace polit. věznů 417581

 

 

 

20

partner. města

Litomyšl Evropa klub 60125675

 

 

 

6

činnost

Kroužek Jihoč. Litomyšl 691171475

 

 

 

30

koncert. zájezd

Dech. orchestr Smetanova domu

 

 

 

60

činnost, úpravy zakl.

Skautské střed. Litomyšl 62003166

 

 

 

8

šíření lid. tradic

Dět. folkor. soubor  Vínek Janov

 

 

 

2

činnost

Český svaz bojov.za svobodu

 

 

 

3

činnost

Chovatel. poš. holubů Litomyšl

 

 

 

15

činnost

Sbor paní a dívek Litomyšl 66284287

 

 

 

5

činnost

A-klub Pohodlí 70154431

 

 

 

5

osob. asistence

Spol. TREND vozíč. Olomouc 61984680

 

 

 

18

činnost a tábory

Pionýr. skup. M. Sedláčkové 6911408

 

 

 

10

činnost

Klub malých debrujárů Litomyšl 46271066

 

 

 

5

činnost

Svaz diabetiků Litomyšl

 

 

 

3

přednášky,semináře

Obč. sdruž. ADRA Litomyšl 61388122

 

 

 

15

činnost

Muž. pěvec. sbor Litomyšl

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5222

1300

 

 

13

2261

 

350

provoz

TJ Jiskra Litomyšl 15034526

 

 

 

100

provoz, činnost

TJ Sokol Litomyšl 60125781

 

 

 

150

provoz, činnost

Hokej. klub Litomyšl 49325256

 

 

 

90

provoz

Volejbal. klub Litomyšl 49325272

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5223

80

 

 

13

230

 

80

provoz domu Naděje

Naděje Vysoké Mýto 00570931

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5229

1700

 

 

13

218

 

100

organ. festivalu

Smet. Litomyšl, o.p.s. 25918206

 

 

 

130

organ. festivalu

Hudeb. mládež ČR 41692535

 

 

 

90

provoz Lidov. domu

Hudeb. mládež ČR 41692535

 

 

 

35

organiz. hud. kurzu

Sdruž.pro pořád.mez.hud.kur.63609061

 

 

 

25

organiz.Majáles

Nadace Majáles Litomyšl 49327119

 

 

 

30

činnost

Nadační fond litom.sym.orch.62032241

 

 

 

20

činnost pěv. sboru

Vlastimil o.p.s. Litomyšl 25940163

 

 

 

 

 

 

Celkem k rozdělení

 

5212

70

 

 

13

218

 

2

zájezd žáků ZŠ do VB

Z. Jouklová, Zahájská 350,Litomyšl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


usnesení č. 26/01

Zam souhlasí, že město Litomyšl v roce 2001 nebude provozovat hospodářskou činnost.


usnesení č. 27/01
Zam ukládá městu zhodnocovat volné finanční prostředky v roce 2001 využíváním bankovních produktů tak, aby nebyla narušena likvidita města (termínované vklady, pokladniční poukázky, směnky a dluhopisy). Realizací pověřuje finanční odbor po projednání s předsedou finančního výboru.


usnesení č. 28/01

ZaM pověřuje radu města schvalováním rozpočtových opatření v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na r. 2001 (přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami a paragrafy).


usnesení č. 29/01

ZaM schvaluje prodej 19.713 ks obchodovatelných akcií České spořitelny a.s. za minimální cenu  240  Kč za 1 ks po projednání ve finančním výboru a schválení radou města.


usnesení č. 30/01

ZaM souhlasí  bezúplatný převod částí p.p.č. 1313/60, nově ozn. 1313/98 o výměře 67 m2, 1313/100 o výměře 2 m2, st.p.č. 3257/2 o výměře 27 m2 a st.p.č. 3257/6 o výměře 8 m2, celkem 104 m2 v k.ú. Litomyšl (za Hraběnčákem). Pozemky měly být převedeny z OkÚ přímo na Hasičský záchranný sbor, ne na Město.


usnesení č. 31/01

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 2251/1- díl "c" o výměře 28 m2, díl "e" o výměře 7 m2, části 1915/34 o výměře 3 m2 - díl "b", (celkem 38 m2), které jsou v majetku Města Litomyšl za část p.p.č. 1915/5 o výměře 78 m2, která je ve vlastnictví pí Š. Plškové, Džbánov 63. Rozdíl v m2 (40 m2) bude pí Plškové doplacen za cenu 100,- Kč/m2. Směna z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů na ul. Kornická.


usnesení č. 32/01

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 2372/2 o výměře 116 m2 v k.ú. Litomyšl (Husovka). Kupující pí S. Jetmarová, Želivského 727, Litomyšl. Dále prodej zbývající části p.p.č. 2372/2 o výměře 18 m2 a části 2372/71 o výměře 38 m2, celkem 56 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující spoluvlastníci přilehlé nemovitosti - Huškovi, Revoluční 673, Litomyšl. Kupní cena bude vycházet ze znaleckého ocenění - 34,- Kč/m2 (domluvena částka 60,- Kč/m2)


usnesení č. 33/01

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 207/109 o výměře 29 m2 a části p.p.č. 207/119 o výměře 38 m2 - nově ozn. 207/144 o celk. výměře 67 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující vlastníci přilehlé nemovitosti Bartošovi, Portmanka 427, Litomyšl. Dále prodej části p.p.č. 207/109 o výměře 5 m2 a části p.p.č. 207/119 o výměře 34 m2, nově ozn. 207/143 o celkové výměře 39 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující vlastníci přilehlé nemovitosti manž. Červinkovi, Osevní 425, Litomyšl. Dále prodej zbývající části p.p.č. 207/119 o výměře 40 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující vlastníci přilehlé nemovitosti manž. Rothscheinovi, Osevní 420, Litomyšl. Kupní ceny budou vycházet ze znaleckého ocenění (30,- Kč/m2, je s nimi domluveno 60,- Kč/m2).


usnesení č. 34/01

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 445/1 o výměře 9.361 m2 v k.ú. Záhraď, který bude v rámci komplexních pozemkových úprav navazovat na pozemky města za Invektou. Výkup za cenu vycházejícího ze ZP (14,- Kč/m2), prodávající pí E. Vytlačilová, Pazucha 10.


usnesení č. 35/01

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 2633/1 o výměře 141 m2 (chodník), p.p.č. 2633/7 o výměře 88 m2 (prostranství před budoucími řadovými garážemi) a p.p.č. 1577/1 o výměře 69 m2 (před stávajícími řadovými garážemi) v k.ú. Litomyšl (u MŠ Vertex) od pí Pravcové a Soldátové. Celkem 298 m2. Kupní cena bude vycházet ze znaleckého ocenění (30,- Kč/m2, je s nimi domluveno 60,- Kč/m2).


usnesení č. 36/01

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím budovy trafostanice stojící na nově zaměřené st.p.č. 628/ o výměře 6 m2 a st.p.č. 628/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Janov. Poté bude budova bezúplatně převedena do majetku Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul, vzhledem k tomu, že o ni projevila zájem a v současné době není možné převést bezúplatně státní majetek do vlastnictví církve.


usnesení č. 37/01

ZaM souhlasí se schválením objektu stojícího na st.p.č. 2632, který je ve vlastnictví manželů Flídrových jako objekt k trvalému bydlení. Na základě tohoto usnesení bude budově přiděleno čp. a objekt bude zapsán do katastru nemovitostí. Následně požádají manželé Flídrovi město o odkup zastavěného pozemku. Tato skutečnost bude respektována při změně územního plánu pro tuto oblast.


usnesení č. 38/01

ZaM souhlasí se vstupem Města Litomyšle do svazku obcí "Mikroregion Litomyšlsko" jakožto člena tohoto svazku se všemi právy a povinnostmi a za podmínek daných zakladatelskou smlouvou a stanovami projednanými a přijatými na tomto jednání zastupitelstva města.


usnesení č. 39/01

ZaM  schvaluje  výši členského příspěvku pro rok 2001 v následující výši:

ˇ         pro obce sdružené v "Mikroregionu Litomyšlsko - Desinka" a "Mikroregionu Maštale" ve výši 1,- Kč/obyvatele (trvale hlášeného k 1. 1. 2001)

ˇ         pro ostatní obce ve výši 10,- Kč/obyvatele (trvale hlášeného k 1. 1. 2001) 


usnesení č. 40/01

ZaM pověřuje zastupováním obce ve svazku obcí "Mikroregion Litomyšlsko"  pana ing. Jana Janečka.


usnesení č. 41/01

ZaM bylo informováno o průběhu hlasování v pátém ročníku Ceny Města Litomyšle a souhlasí s tím, že všichni členové ZaM v druhé polovině měsíce března vyplní a obratem odevzdají na organizační odbor "hlasovací lístek zastupitelstva města" a tak určí konečného laureáta v každé kategorii.


usnesení č. 42/01

ZaM zvolilo  v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l), § 103 odst. 2 a § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích počtem  18 hlasů  p. Vladimíra Novotného neuvolněným druhým  místostarostou , v jehož kompetenci bude oblast školství, sportu, tělovýchovy a mládeže.


usnesení č. 43/01

ZaM souhlasí, aby v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 2 odst.3, přílohou č. 1 nařízení vlády č. 358/2000 Sb., odměnu neuvolněnému členu městského zastupitelstva vykonávajícímu funkci druhého místostarosty města ve výši 4.800 Kč.


usnesení č. 44/01

ZaM pověřuje  v souladu s ust. § 104, odst. 1, z. č. 128/2000 Sb., o obcích prvního místostarostu ing. Janečka zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti, jednáním a rozhodováním ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.


usnesení č. 45/01

ZaM schvaluje prodloužení termínu splatnosti místního poplatku za komunální odpad na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2000 pro r. 2001 respektive 1. pololetí roku 2001 do 30. 4. 2001.


usnesení č. 46/01

souhlasí s výkupem pozemků v k. ú. Litomyšl st. p.č. 1201 o výměře 27 m2 a p.p.č. 1320/1 o výměře 6870 m2 (heliport) od společnosti Cukrspol, a.s. Praha - Modřany. Kupní cena celkem 800.000 Kč.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl