Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 02. 04. 1992 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 16/92
MěZ soulasí s rozpočtem MěÚ v Litomyšli na r. 1993.


usnesení č. 17/92
MěZ pověřuje MěR, aby projednala smlouvu mezi obcí Litomyšl a firmou SENQUAR o pronájmu pozemků, pokud nebudou zásadní připomínky od firmy SENĚUAR.


usnesení č. 18/92

MěZ souhlasí se způsobem prodeje domu čp. 23 "Hořínek".


usnesení č. 19/92
MěZ souhlasí s odložením prodeje domu čp. 312 na Moravské ul.


usnesení č. 20/92
MěZ schválilo prodej pozemků:
a) p. Vajrauchovi
b) p. Čechovi
c) pí. Kohoutové
pokud to nebude v rozporu s právními předpisy


usnesení č. 21/92
MěZ souhlasí s výměnou pozemků manželům Václavu a Jaroslavě Vomočilovým.


usnesení č. 22/92
MěZ souhlasí s vybíráním poplatků za parkování na náměstí od 1. 5. 1992 v navrhované výši (viz příloha)


usnesení č. 23/92
MěZ přijalo informaci o výběrovém řízení na obsazení funkce okrskové sestry pečovatelské služby a ředitelky domova důchodců, která byla pověřena řízením (PS -pí. Peňázová, DD - pí. Kopecká)


usnesení č. 24/92
MěZ přijalo informaci o obsazení funkce ředitelky Botového hospodářství - pí. Kovářová.


usnesení č. 25/92
MěZ přijalo informaci o prodloužení likvidace Podniku služeb, sp. p. a Uhelných skladů v Litomyšli.


usnesení č. 26/92
MěZ přijalo informaci o převodu domu od Silnic v Litomyšli.


usnesení č. 27/92
MěZ souhlasí s prodejem bývalé kovárny až po vyjádření arch. Vydrové.


usnesení č. 28/92
MěZ přijalo informaci o žádosti akce Kovopo.


usnesení č. 29/92
MěZ souhlasí s vyhláškou o hospodaření s byty (viz příloha)


usnesení č. 30/92
MěZ vyslechlo informaci o odkladu uzavření horní MŠ zámecké.


usnesení č. 31/92
MěZ souhlasí se jmenováním MUDr. Olivy do dozorčí rady a p. Tichého do správní rady všeobecné zdrav. pojištovny.


usnesení č. 32/92
MěZ vyslechlo informaci o pronájmu domu čp. 72.


usnesení č. 33/92
MěZ nerozhodlo o nápisu na pomník Z. Nejedlého a souhlasí, aby toto rozhodla MěR.


usnesení č. 34/92
MěZ vyslechlo informaci o sběrných surovinách.


usnesení č. 38/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o privatizaci a současném stavu zdravotnictví v Litomyšli vč. informace o roku provozu dětského stacionáře.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
člen MěZ

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl