Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 02. 1992 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/92
MěZ schválilo program 1. zasedání MěZ.


usnesení č. 2/92
MěZ vzalo na vědomí doplnění MěZ o nového člena p. Piknu Jana, Litomyšl, Polní 358, který složil předepsaný slib.


usnesení č. 3/92
MěZ vzalo na vědomí o uzávěrce r. 1992 a předložený návrh rozpočtu na r. 1992 s tím, že bude blíže specifikován v jednotlivých kapitolách a předložen ke schválení. 


usnesení č. 4/92
MěZ odsouhlasilo počty pracovníků MěÚ Litomyšl:

40 pracovníků  - státní správa a samospráva
15 pracovníků  - lesní správa majetku  města
7 pracovníků  - pečovatelská služba
1,5 pracovníků  - údržba zařízení (školky)
7 pracovníků  - městská policie
2,6 pracovníků  - starosta, 2 zástupci

usnesení č. 5/92
MěZ rozhodlo o ustavení Městských lesů Litomyšl jako zařízení MÚ Litomyšl ke dni 1. 2. 1992.


usnesení č. 6/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o převzetí Pečovatelské služby v Litomyšli k  1. 4. 1992 a souhlasí se zřízením rozpočtové organizace MÚ - Domov důchodců k 1. 4. 1992.


usnesení č. 7/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o vypsané soutěži na řešení území ul. Vognerovy a Tomíčkovy v Litomyšli.


usnesení č. 8/92
MěZ vzalo na vědomí informaci o volbách.


usnesení č. 9/92
MěZ souhlasí s moratoriem na zemědělskou činnost, pronájmy a prodej pozemků na území v oblasti "Perštýna" a "Jatek" v Litomyšli.


usnesení č. 10/92
MěZ souhlasí s odkoupením domu Benešů, čp. 180 na ul. B. Němcové v Litomyšli a náhradou postavit nový domek na ul. bří. Pátů.


usnesení č. 11/92
MěZ souhlasí s odkoupením poloviny domu p. Findejse čp. 154 na Šantově náměstí v Litomyšli.


usnesení č. 12/92
MěZ ukládá navrhnout kandidáty do správní a dozorčí rady.


usnesení č. 13/92
MěZ nesouhlasí, aby město odkoupilo váhu v US Litomyšli ve veřejné soutěži.


usnesení č. 14/92
MěZ vzalo na vědomí informace o skončené veřejné soutěži na prodej domu čp. 70, 71 a 762. Do soutěže se přihlásilo 6 zájemců, z toho 4 mísemně a 2 ústně (Sankur a Tesos)
Jedná se o tyto firmy: Kubík, Kohoutovi, DK Hladina, Senquar, Sankur a Tesos
Na základě tajného hlasování MěR byly vybrány do užšího kola firmy: Senquar a Sankur.
MěZ nesouhlasilo s protinávrhem na odložení prodeje uvedeného objektu na březen 1992
MěZ souhlasí s tajným hlasováním o všech 6 firmách.
MěZ na základě tajného hlasování rozhodlo o tomto pořadí firem:
1. Senquar
2. Sankur
3. Kubík
4. Tesos
5. Kohoutovi
6. DK Hladina


usnesení č. 15/92
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 70, 71 a 762 firmě SENQUAR Central Trading zastoupené p. Tomášem Senetou za podmínek, které budou přesně stanoveny a předloženy MěZ ke schválení.
Ve smlouvě budou stanoveny podmínky, které byly navrženy v projektu, dále stanovení výše a délky pronájmu za pozemek a uznávací cena za nemovitost určené ke zbourání ve výši 100 tis. Kčs.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Severa
člen MěZ

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl