Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 04. 12. 1990 v sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 1/90
Ustavující zasedání zvolilo:
 - do funkce starosty: Ing. Brýdla Miroslava
 - do funkce zástupce starosty: RNDr. Rothscheina Karla CSc.
 - za členy MěR:
Ing. Janečka Jana
Kohouta Miloslava
Nájemníka Václava
Novotného Karla
Severu Jana
Ing. Tmeje Jiřího
MUDr. Zemana Františka


usnesení č. 2/90

Ustavující zasedání ukládá zpracovat:
Statut MÚ v Litomyšli, organizační a jednací řád a předložit jej MěZ ke schválení.


usnesení č. 3/90

Ustavující zasedání souhlasí:
S převzetím stávajícího počtu pracovníků MÚ Litomyšl.


Miroslav Brýdl
starosta
Miroslav Brýdl
starosta

 
Youtube Litomyšl