Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

10. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 12. 1991 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 125/91
MěZ souhlasí s odprodejem domu čp. 70, 71 a 762 na Smetanově nám. za tržní cenu s podmínkou, že v předpokládaném obchdním domě bude zajištěn prodej potravin.


usnesení č. 126/91
MěZ souhlaí s dlouhodobým pronájmem pozemku u čp. 70, 71 a 762. Pokud dle zákona nebude možné pozemek pronajmout pak ho odprodat.


usnesení č. 127/91
MěZ souhlasí s dražbou a vyvolávací cenou 2,5 mil. Kčs domu čp. 23 - Hořínek.


usnesení č. 129/91
MěZ nesouhlasí s žádostí p. Mňuka o prodej nebo pronájem domu čp. 60, 62 a 72.


usnesení č. 130/91
MěZ potvrzuje rozhodnutí MěR ve věci předpokládané výstavby pekárny firmou Bäkoma.


usnesení č. 131/91
MěZ vzalo na vědomí žádost o odprodej čp. 126 na Družstevní ul. Do vyjasnění majetkoprávních záležitostí nemůže být dům odprodán.


usnesení č. 132/91
MěZ vzalo na vědomí žádost 3 zaměstnanců stávajicích uhelných skladů o odprodej části US a doporučuje likvidátorovi US, aby váha nebyla odprodána, ale sloužila jako váha obecní


usnesení č. 134/91
MěZ upozorňuje Podnik služeb v Litomyšli, že vyplacení odstupného musí být doloženo solventností podniku.


usnesení č. 135/91
MěZ souhlasí s povýšením rozpočtu Bytového hospodářství o 700 tis. Kčs.


usnesení č. 137/91
MěZ souhlasí s vypořádáním se státními lesy Lanškroun a Polička.


usnesení č. 138/91
MěZ vzalo na vědomí informaci o tom, že zástupci integrovaných obcí budou mít při jednání MěZ hlas poradní.


usnesení č. 139/91
MěZ souhlasí s doplňkem (přesnou formulací) do usnesení z 9. zasedání MěZ: MěZ souhlasí s budováním překladiště DO v prostoru skládky v Kornicích.


Miroslav Brýdl
starosta

člen MěZ

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl