Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Územně plánovací dokumentace obce Tržek

Obec Tržek má vydán:

  • územní plán
  • změnu č. 1 ÚP

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Tržek
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Tržek

(nabyl účinnosti dne 4.1.2007)

Tržek ÚP Textová část (formát pdf, velikost 948,01 KB)

Tržek ÚP Schema hlavního výkresu (formát pdf, velikost 3,18 MB)

Tržek ÚP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 8,11 MB)

Tržek ÚP Hlavní výkres - urbanizované území (formát pdf, velikost 6,95 MB)

Tržek ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 2,9 MB)

Tržek ÚP Dopravně technická infrastruktura (formát pdf, velikost 9,13 MB)

Tržek ÚP Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 6,39 MB)

Tržek ÚP Výkres záborů ZPF (formát pdf, velikost 6,25 MB)

změna územního plánu

změna č.1 územního plánu Tržek

(nabyl účinnosti dne 31.3.2011)

Tržek ÚP - Změna č. 1 - Textová část (formát pdf, velikost 667,37 KB)

Tržek ÚP - Změna č. 1 - Grafická část (formát pdf, velikost 883,58 KB)

 
Youtube Litomyšl