Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Územně plánovací dokumentace obce Tržek

Obec Tržek má vydán:

  • územní plán

 Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Tržek
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Tržek

(nabyl účinnosti 24.3.2022)

Tržek ÚP - textová část (formát pdf, velikost 1,57 MB)

Tržek ÚP - výkres základního členění (formát pdf, velikost 731,12 KB)

Tržek ÚP - hlavní výkres (formát pdf, velikost 884,67 KB)

Tržek ÚP - výkres VPS (formát pdf, velikost 667,75 KB)

Tržek ÚP - koordinační výkres (formát pdf, velikost 1,2 MB)

Tržek ÚP - výkres ZPF (formát pdf, velikost 832,32 KB)

Tržek ÚP - výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 6,58 MB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl