Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Územně plánovací dokumentace obce Trstěnice

Obec Trstěnice má vydán:

  • územní plán
  • změnu č. 1 ÚP

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Trstěnice
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

dokumentace:

Dokumentace platná

územní plán

územní plán Trstěnice

(nabyl účinnosti dne 3.11.2005)

Trstěnice ÚP Textová část (formát pdf, velikost 279,18 KB)

Trstěnice ÚP Textová část - příloha (formát pdf, velikost 515,17 KB)

Trstěnice ÚP Hlavní výkres - katastrální území (formát pdf, velikost 12,36 MB)

Trstěnice ÚP Hlavní výkres - zastavěné úz (formát pdf, velikost 31,43 MB)

Trstěnice ÚP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 3,73 MB)

Trstěnice ÚP Doprava (formát pdf, velikost 31,35 MB)

Trstěnice ÚP Technická infrastruktura - energetika, plyn, spoje (formát pdf, velikost 19,86 MB)

Trstěnice ÚP Technická infrastruktura - zásobování vodou, kanalizace (formát pdf, velikost 19,76 MB)

Trstěnice ÚP Veřejně prospěšné stavby (formát pdf, velikost 19,39 MB)

Trstěnice ÚP Vyhodnocení záborů zemědělského půdního fondu (formát pdf, velikost 20,08 MB)

změna územního plánu

změna č.1 územního plánu Trstěnice

(nabyla účinnosti dne 12.5.2011)

Trstěnice ÚP - Změna č. 1 - Textová část (formát pdf, velikost 2,02 MB)

Trstěnice ÚP - Změna č. 1 - Hlavní výkres (formát pdf, velikost 2,2 MB)

Trstěnice ÚP - Změna č. 1 - Koordinační výkres (formát pdf, velikost 2,52 MB)

Trstěnice ÚP - Změna č. 1 - Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 1,74 MB)

Trstěnice ÚP - Změna č. 1 - Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 253,76 KB)

Trstěnice ÚP - Změna č. 1 - Výkres předpokládaných záborů ZPF (formát pdf, velikost 1,81 MB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl