Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Strategický plán rozvoje města Litomyšl

Koncepce rodinné politiky

Koncepce rodinné politiky je strategický dokument v oblasti podpory rodin se střednědobým výhledem, tedy na pět let, konkrétně na období 2017–2022. Koncepce byla zpracována paralelně se Zprávou o rodině, která dokládá podrobnou analýzu stavu rodiny v podmínkách ČR.
Na úrovni krajů je zpravidla zpracována Koncepce rodinné politiky daného kraje. Pardubický kraj tuto koncepci zatím nemá dokončenou, ale od roku 2018 se na ní intenzivně pracuje. Litomyšl i přes absenci koncepčních dokumentů v oblasti rodinné politiky dlouhodobě usiluje o zajištění kvalitního prorodinného prostředí a kvalitních podmínek pro život ve městě. Tvorba tohoto dokumentu představuje základní nástroj pro dlouhodobé stanovení priorit a opatření, kterých bude v následujících letech dosahováno.
Pojem rodinná politika nemá jednoznačnou definici, což přináší mnoho možností, jak na celou problematiku nahlížet, jaká prorodinná opatření do svých aktivit začleňovat, ale také jak tuto politiku praktikovat. Město Litomyšl rodinnou politiku prosazuje v širším pojetí a cílem tedy je podpora aktivit, činností a opatření, která povedou k lepšímu životu rodin ve městě.

Koncepce rodinné politiky (formát pdf, velikost 560,44 KB)

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl