Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

 vyhledávání Dokumenty byly na úřední desce vyhledány pomocí těchto kritérií:

Vyhledány dokumenty, které jsou zařazeny do kategorie "Výstavba a územní plánování".

Zrušit filtrování dat.


Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - novostavba chodníku Poříčí u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 22. 09. 2022 | datum sejmutí: 08. 10. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - úprava farmy pro chov nosnic, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21. 09. 2022 | datum sejmutí: 07. 10. 2022

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - modernizace učeben ZŠ Zámecká, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 21. 09. 2022 | datum sejmutí: 07. 10. 2022

Oznámení zahájení řízení D 35 Džbánov - Litomyšl

Oznámení o zahájení řízení D 35 Džbánov – Litomyšl, SO 06-304 Odpad odvodnění u rybníka Šotka, SO 06-312- Přeložka přítoku Končinského potoka, SO 06-313.1 - Úprava vodoteče v km 47,890, SO 06-313.2 - Úprava koryta Loučné v místě zaústění vodoteče
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 20. 09. 2022 | datum sejmutí: 21. 10. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného řízení - silnice Trstěnice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19. 09. 2022 | datum sejmutí: 05. 10. 2022

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu Vidlatá Seč

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13. 09. 2022 | datum sejmutí: 29. 10. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Budislav za období říjen 2018 - září 2022

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13. 09. 2022 | datum sejmutí: 14. 10. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání zprávy o uplatňování územního plánu Němčice za období leden 2019 - září 2022

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 13. 09. 2022 | datum sejmutí: 14. 10. 2022

D35 Džbánov-Litomyšl - zahájení řízení úprava meliorací a retenčně vsakovací vegetační pásy

Oznámení o zahájení řízení pro stavební objekty D 35 Džbánov-Litomyšl SO 06-383 Úprava meliorací na k.ú. Cerekvice nad Loučnou SO 06-384 Úprava meliorací na k.ú. Řídký SO 06-385 - Úprava meliorací na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle SO 06-803 Retenčně vsakovací vegetační pásy na k.ú. Bohuňovice u Litomyšle SO 06-804- Retenčně vsakovací vegetační pásy k.ú. Tržek u Litomyšle
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 12. 09. 2022 | datum sejmutí: 13. 10. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 09. 2022 | datum sejmutí: 28. 10. 2022

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu územního plánu Janov - změny č. 4

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 31. 08. 2022 | datum sejmutí: 16. 10. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl