Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Dražební vyhláška - elektronická dražba nemovitých věcí, Budislav

zveřejňuje: Exekutorský úřad Plzeň
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 19. 09. 2023 | datum sejmutí: 15. 11. 2023

Aukční vyhláška - elektronická aukce nemovité věci, Polička

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 19. 09. 2023 | datum sejmutí: 16. 10. 2023

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stavba komínu na st. p. č. 207 v k.ú. Osík
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 18. 09. 2023 | datum sejmutí: 04. 10. 2023

Stanovení přechodné úpravy provozu - omezení provozu na místní komunikaci 4d - Nová Ves u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 18. 09. 2023 | datum sejmutí: 04. 10. 2023

Upozornění na odstávku elektřiny - F.Vognera č. p. 456, 67, 71, Havlíčkova č. p. 439 - 444

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 18. 09. 2023 | datum sejmutí: 06. 10. 2023

Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č. 1/2023 o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství za rok 2022

zveřejňuje: Magistrát města Přerov
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 18. 09. 2023 | datum sejmutí: 19. 10. 2023

Přechodná úprava dopravního značení - uzavírka ul. Kornická z důvodu opravy vodovodu.

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15. 09. 2023 | datum sejmutí: 01. 10. 2023

Výpůjčka části pozemku v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá vypůjčit část p. p. č. 1324/3 orná půda o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem užívání předzahrádky k bytové jednotce č. 1155/1 v budově bytového domu č. p. 1155, který je součástí st. p. č. 3261 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Litomyšl.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 14. 09. 2023 | datum sejmutí: 26. 09. 2023

Upozornění na odstávku elektřiny - Kpt. Jaroše, Vodní Valy a parcelní číslo 339/1

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 14. 09. 2023 | datum sejmutí: 05. 10. 2023

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Přestavba hasičské zbrojnice Lubná
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 14. 09. 2023 | datum sejmutí: 30. 09. 2023

Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání - elektronická dražba, Benátky

zveřejňuje: Exekutorský úřad Olomouc
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 09. 2023 | datum sejmutí: 26. 10. 2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 13. 09. 2023 | datum sejmutí: 21. 09. 2023

Návrhy na usnesení zastupitelstva města 21. 09. 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 13. 09. 2023 | datum sejmutí: 21. 09. 2023

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Litomyšl, VN3880-VN3920 - vývody kvn
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Oddělení stavebního úřadu
datum vystavení: 12. 09. 2023 | datum sejmutí: 28. 09. 2023

Vyhlášení nálezu

Peněženka s nápisem Karolína
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 11. 09. 2023 | datum sejmutí: 10. 12. 2023

Stanovení místní úpravy provozu - doplnění dopravního značení po celkové revizi v obci Jarošov

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11. 09. 2023 | datum sejmutí: 27. 09. 2023

Prodej pozemku v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby rodinného domu

Město Litomyšl nabízí k prodeji pozemek v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby rodinného domu. Jedná se o pozemek v katastrálním území Lány u Litomyšle, obci Litomyšl, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Svitavy, na listu vlastnictví č. 10001 a to:
A7 - p. p. č. 228/38 trvalý travní porost o výměře 1 033 m2.

Přílohou zveřejnění je katastrální mapa s označením pozemku (příloha 1) a závazná regulace výstavby (příloha 2) včetně příslušné části územního plánu vztahující se k dané lokalitě.

Kupní cena ve výši 2 787,- Kč bez DPH/m2 prodávaného pozemku, tedy celkem ve výši 2 878 971,- Kč bez DPH. DPH bude stanoveno dle platné právní úpravy ke dni podpisu kupní smlouvy.

Podmínky prodeje v příloze.

 

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 11. 09. 2023 | datum sejmutí: 24. 11. 2023

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení

Jedná se o stavbu optického kabelu v obci Osík.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06. 09. 2023 | datum sejmutí: 22. 09. 2023

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení na komunikacích v obci Cerekvice nad Loučnou

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06. 09. 2023 | datum sejmutí: 22. 09. 2023

Vyhlášení nálezu

Sluchátka bezdrátová zn. Apple
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 06. 09. 2023 | datum sejmutí: 05. 12. 2023

Přechodná úprava dopravního značení - uzavírka silnice III/36018 v obci Němčice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06. 09. 2023 | datum sejmutí: 22. 09. 2023

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení

Jedná se o stavbu optického kabelu v obci Čistá. 
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 05. 09. 2023 | datum sejmutí: 21. 09. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru výstavby a územního plánování

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 05. 09. 2023 | datum sejmutí: 31. 10. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 09. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 04. 09. 2023 | datum sejmutí: 03. 12. 2023

Pronájem nebytových prostor ulici Ropkova 51

Město Litomyšl nabízí k pronájmu místnost č. 29 o podlahové ploše 14,95 m2 ve II. NP budovy č. p. 51 na ulici Ropkova v Litomyšli.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 04. 09. 2023 | datum sejmutí: 21. 09. 2023

Veřejná vyhláška - oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Horní Újezd
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Oddělení úřadu územního plánování
datum vystavení: 01. 09. 2023 | datum sejmutí: 06. 11. 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Litomyšl na roky 2024 - 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 30. 08. 2023 | datum sejmutí: 21. 10. 2023

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 28. 08. 2023 | datum sejmutí: 26. 11. 2023

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 23. 08. 2023 | datum sejmutí: 21. 11. 2023

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 23. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 08. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Mikroregion Litomyšlsko
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon Motorola
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 01. 08. 2023 | datum sejmutí: 30. 10. 2023

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 01. 08. 2023 | datum sejmutí: 30. 10. 2023

Vyhlášení nálezu

Svazek 4 ks klíčů
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 07. 2023 | datum sejmutí: 23. 10. 2023

Vyhlášení nálezu

Svazek 2 ks klíčů
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 07. 2023 | datum sejmutí: 23. 10. 2023

Vyhlášení nálezu

Klíč FAB + dálkový ovladač
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 24. 07. 2023 | datum sejmutí: 23. 10. 2023

Závěrečný účet města za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 07. 2023 | datum sejmutí: 22. 07. 2024

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 104 a 105

Změny rozpočtu roku 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 07. 2023 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Vyhlášení nálezu

Klíč s nápisem Honda
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 06. 2023 | datum sejmutí: 28. 09. 2023

Vyhlášení nálezu

Prsten - žlutý kov
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 23. 06. 2023 | datum sejmutí: 22. 09. 2023

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 24. 04. 2023 | datum sejmutí: 24. 04. 2024

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Změny rozpočtu roku 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 04. 2023 | datum sejmutí: 03. 01. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Česká inspirace
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 29. 03. 2023 | datum sejmutí: 28. 03. 2024

Informační materiál k nedostatečně identifikovaným vlastníkům

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 06. 03. 2023 | datum sejmutí: 01. 01. 2024

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 02. 03. 2023 | datum sejmutí: 03. 01. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí se týká prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Rozhodnutí se týká místního poplatku ze psů.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2022 | datum sejmutí: 04. 01. 2024

Schválený rozpočet na rok 2023 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 13. 12. 2022 | datum sejmutí: 01. 01. 2024

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2024 a 2025

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2022 | datum sejmutí: 12. 12. 2023

Opatření obecné povahy, které upravuje způsob zalesnění kalamitních holin (kůrovec).

Opatření upravuje způsob zalesnění kalamitních holin (kůrovec).
zveřejňuje: Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy MZE-59640/2022-16212
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor životního prostředí
datum vystavení: 07. 11. 2022 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2023 - 2025

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 16. 09. 2022 | datum sejmutí: 09. 01. 2024

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl