Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Návrhy na usnesení zastupitelstva města 20. 6. 2024

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 13. 06. 2024 | datum sejmutí: 20. 06. 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva města 20. 6. 2024

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 12. 06. 2024 | datum sejmutí: 20. 06. 2024

Výpůjčka nebytových prostor

Město Litomyšl hodlá dát do výpůjčky místnost č. 29 o podlahové ploše 14,95 m2 ve II. NP budovy č. p. 51 na ulici Ropkova v Litomyšli. Vypůjčitel Regionální muzeum v Litomyšli.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 12. 06. 2024 | datum sejmutí: 30. 06. 2024

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení na silnici u obce Cerekvice nad Loučnou

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12. 06. 2024 | datum sejmutí: 28. 06. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - pracovní místo na silnici II/359 - Dolní Újezd

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12. 06. 2024 | datum sejmutí: 28. 06. 2024

Záměr propachtování pozemků

Město Litomyšl hodlá propachtovat spoluvlastnické podíly ve výši id. 2/28 vzhledem k celku na p. p. č. 362/111 trvalý travní porost o výměře 23 m2, na p. p. č. 605/7 trvalý travní porost o výměře 11 m2 a na p. p. č. 483/2 trvalý travní porost o výměře 268 m2 v katastrálním území Nedošín, a dále hodlá propachtovat p. p. č. 2259 ostatní plocha o výměře 803 m2 a p. p. č. 2258/1 ostatní plocha o výměře 439 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 501/140 ostatní plocha o výměře 74 m2, p. p. č 501/26 trvalý travní porost o výměře 1 723 m2 a p. p. č. 501/8 trvalý travní porost o výměře 1.560 m2 v katastrálním území Řídký za účelem zemědělské činnosti. Žadatel Zemědělské družstvo "Růžový palouček", IČ 00129771, Morašice č. p. 180, 569 51 Morašice.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 11. 06. 2024 | datum sejmutí: 28. 06. 2024

Záměr uzavření dodatku nájemní smlouvy

Město Litomyšl hodlá uzavřít dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0100520396 ze dne 22. 6. 2022 uzavřené s firmou Restaurace Zahrada II. s.r.o., IČ 05951763, se sídlem Bělehradská 2, 530 09 Pardubice, na pronájem budovy č. p. 300, která je součástí st. p. č. 1105/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 448 m2 včetně venkovní terasy (Restaurace Na Plovárně) v katastrálním území Litomyšl, kterým se převedou práva a povinnosti na pana Petra Šimka, IČ 05739250, Křičkova 416, 530 09 Pardubice.
zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 10. 06. 2024 | datum sejmutí: 27. 06. 2024

Změna záměru - Čistá doplnění domovních ČOV

Změna povolení stavby Čistá doplnění domovních ČOV
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 10. 06. 2024 | datum sejmutí: 26. 06. 2024

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení na silnici při výstavbě D35

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 10. 06. 2024 | datum sejmutí: 26. 06. 2024

Kanalizace Sloupnice III. etapa

Výzva k závěrečné kontrolní prohlídce stavby Kanalizace Sloupnice III. etapa
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor životního prostředí
datum vystavení: 07. 06. 2024 | datum sejmutí: 23. 06. 2024

Veřejná vyhláška - oznámení Areál fy Stavitelství Jokeš s.r.o., Morašice

Zahájení společného řízení: Areál firmy STAVITELSTVÍ JOKEŠ spol. s r.o., Morašice
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 07. 06. 2024 | datum sejmutí: 23. 06. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka finančního odboru - účetní

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 06. 06. 2024 | datum sejmutí: 24. 06. 2024

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení na silnici v obci Nová Sídla

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 06. 06. 2024 | datum sejmutí: 22. 06. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice T. G. Masaryka

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 05. 06. 2024 | datum sejmutí: 25. 06. 2024

Silnice III/3594, Chodník podél III/3594

Jedná se o obnovu komunikace 3. třídy s označením III/3594 a výstavbu chodníku v intravilánu obce Dolní Újezd, část Jiříkov, v délce 1 km.
Součástí záměru je rekonstrukce křižovatky se silnicí III/35840 a části této komunikace v délce přibližně 54 m (z důvodu úpravy svahování a osazení zádržného systému), a částečné zatrubnění příkopu (SO 301). Veškeré sjezdy jsou stávající a v rámci stavby nedojde k jejich rozšíření.
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 05. 06. 2024 | datum sejmutí: 21. 06. 2024

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Filipa a Jakuba v Janově
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 05. 06. 2024 | datum sejmutí: 21. 06. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice J. E. Purkyně, Mařákova

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 04. 06. 2024 | datum sejmutí: 24. 06. 2024

Stanovení přechodné úpravy provozu - označení staveniště na ul. Vodní valy - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 04. 06. 2024 | datum sejmutí: 20. 06. 2024

Rozhodnutí o změně záměru před dokončením - D35 Litomyšl - Janov

zveřejňuje: Dopravní a energetický stavební úřad - odbor staveb pozemních komunikací Praha1
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 03. 06. 2024 | datum sejmutí: 19. 06. 2024

Závěrečný účet svazku obcí Kraje Smetany a Martinů za rok 2023

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 03. 06. 2024 | datum sejmutí: 29. 06. 2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru dopravy

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 03. 06. 2024 | datum sejmutí: 21. 06. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Lány, Město a Zahájí - ulice Na Lánech, Hrnčířská, Kornická

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 31. 05. 2024 | datum sejmutí: 19. 06. 2024

Přechodná úprava dopravního značení - dopravní omezení při 66. ročníku Smetanova Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 29. 05. 2024 | datum sejmutí: 14. 06. 2024

Dražební vyhláška - dražba koně

zveřejňuje: 1. Pohledávková s. r. o. KRNOV
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 28. 05. 2024 | datum sejmutí: 25. 06. 2024

Dražební vyhláška - dražba koně

zveřejňuje: 1. Pohledávková s. r. o. KRNOV
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 28. 05. 2024 | datum sejmutí: 25. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Černé pouzdro + finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 28. 05. 2024 | datum sejmutí: 27. 08. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice J. Želivského, J. Žižky, Míru, Revoluční a T. G. Masaryka

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 28. 05. 2024 | datum sejmutí: 18. 06. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - ulice Moravská, Prokešova, Strakovská a Tyršova.

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 27. 05. 2024 | datum sejmutí: 14. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Peněženka + finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 27. 05. 2024 | datum sejmutí: 26. 08. 2024

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 27. 05. 2024 | datum sejmutí: 26. 08. 2024

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Na Řetízku

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 23. 05. 2024 | datum sejmutí: 13. 06. 2024

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části k. ú. Litomyšl

zveřejňuje: Státní pozemkový úřad - pobočka Svitavy
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 21. 05. 2024 | datum sejmutí: 20. 06. 2024

Pozvánka na valnou hromadu Českomoravského pomezí včetně návrhu závěrečného účtu za rok 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 20. 05. 2024 | datum sejmutí: 16. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Svazek 6 ks klíčů + karabina
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 17. 05. 2024 | datum sejmutí: 16. 08. 2024

Rozpočtová opatření č. 2, 3, 102, 103

Změny rozpočtu a plánu roku 2024
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 05. 2024 | datum sejmutí: 03. 01. 2025

Povinně zveřejňované údaje DSO České dědictví UNESCO 

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 15. 05. 2024 | datum sejmutí: 10. 06. 2050

Dražební vyhláška - elektronická dražba movitých a nemovité věci, Nová Ves u Litomyšle

zveřejňuje: Exekutorský úřad Praha 8
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 14. 05. 2024 | datum sejmutí: 10. 07. 2024

Povinně zveřejňované údaje DSO Česká inspirace

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 03. 05. 2024 | datum sejmutí: 28. 01. 2027

Závěrečný účet města za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023

Schválený Závěrečný účet města za rok 2023 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 30. 04. 2024 | datum sejmutí: 31. 07. 2025

Vyhlášení nálezu

Dálkové ovládání Keetec
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 22. 04. 2024 | datum sejmutí: 22. 07. 2024

Vyhlášení nálezu

Peněženka, finanční hotovost, karty
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 10. 04. 2024 | datum sejmutí: 10. 07. 2024

Vyhlášení nálezu

Pánská bunda
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 27. 03. 2024 | datum sejmutí: 26. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Svazek 3 ks klíčů + baterka
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 20. 03. 2024 | datum sejmutí: 19. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Prsten s kamínky
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 20. 03. 2024 | datum sejmutí: 19. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Svazek 14 ks klíčů
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 20. 03. 2024 | datum sejmutí: 21. 06. 2024

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 15. 03. 2024 | datum sejmutí: 14. 06. 2024

Rozpočtová opatření č. 1 a 101

Změny rozpočtu a plánu č. 1 a 101
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 04. 03. 2024 | datum sejmutí: 03. 01. 2025

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 25. 01. 2024 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Schválený rozpočet na rok 2024 - Město Litomyšl

Schválený rozpočet na rok 2024 včetně Přílohy k rozpočtu 2024
zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 01. 01. 2025

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 11. 12. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2025 a 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Rada města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 16. 11. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2024 - 2026

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 29. 09. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Kraj Smetany a martinů
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 23. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 08. 2024

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: Mikroregion Litomyšlsko
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 22. 08. 2023 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Závěrečný účet města za rok 2022 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl / Zastupitelstvo města
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor finanční
datum vystavení: 17. 07. 2023 | datum sejmutí: 22. 07. 2024

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl