Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Stanovení přechodné úpravy provozu - stavební práce na III/03531 a místních komunikacích- Mendryka

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 22. 10. 2021 | datum sejmutí: 05. 11. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - překop ul. Partyzánská - Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 22. 10. 2021 | datum sejmutí: 05. 11. 2021

Nařízení města, kterým se vydává tržní řád (Tržní řád)

Regulace prodejní činnosti mimo provozovnu na veřejném prostranství
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 21. 10. 2021 | datum sejmutí: 04. 11. 2021

Stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka provozu na II/315 - Ústí nad Orlicí-Kerhartice

zveřejňuje: Městský úřad Ústí nad Orlicí
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 21. 10. 2021 | datum sejmutí: 04. 11. 2021

Veřejná vyhláška - oznámení o možnosti převzít písemnost - novostavba rodinného domu, Budislav u Litomyšle

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 19. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 11. 2021

Návrh stanovení místní úpravy provozu - Litomyšl a Kornice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 15. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 10. 2021

Pronájem části pozemku k. ú. Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 14. 10. 2021 | datum sejmutí: 31. 10. 2021

Dodatek nájemní smlouvy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 14. 10. 2021 | datum sejmutí: 31. 10. 2021

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Smetanovo náměstí 50, 53

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 14. 10. 2021 | datum sejmutí: 01. 11. 2021

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 14. 10. 2021 | datum sejmutí: 12. 11. 2021

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo Olpran Tommy
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 13. 10. 2021 | datum sejmutí: 10. 01. 2022

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - A. Tomíčka, Na Lánech, Zahájská, Družstevní

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 10. 2021

Výpůjčka pozemku v k. ú. Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 13. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 10. 2021

Vyhlášení nálezu

Jízdní kolo Olpran Tommy
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 13. 10. 2021 | datum sejmutí: 10. 01. 2022

Veřejná vyhláška - rozhodnutí - schválení stavebního záměru - zainvestování území pro RD v lokalitě Husova čtvrť, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 10. 2021 | datum sejmutí: 27. 10. 2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - rekonstrukce sportoviště u ZŠ, Vidlatá Seč

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 12. 10. 2021 | datum sejmutí: 27. 10. 2021

Nařízení města, kterým se vymezují úseky se zpoplatněním parkováním

Vymezení zpoplatněných úseků a stanovení pravidel pro prokazování zaplacení parkovného.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12. 10. 2021 | datum sejmutí: 27. 10. 2021

Ceník zpoplatněného parkování pro rok 2022

Stanovení cen zpoplatněného parkování a způsobů placení
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 12. 10. 2021 | datum sejmutí: 27. 10. 2021

Výlukový jízdní řád BUS linky 680811 (Svitavy-Vendolí-Trstěnice-Litomyšl)

zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11. 10. 2021 | datum sejmutí: 26. 10. 2021

Návrhy úprav jízdních řádů BUS linek 680036 (Svitavy-Litomyšl-Vysoké Mýto-Holice-Hradec Králové) a 680754 (Svitavy-Litomyšl-Vysoké Mýto-Holice-Hradec Králové)

Na základě požadavků obcí Jaroslav a Vysoká u Holic (Ostřetín) dálkové linky budou zastavovat i v obcích Jaroslav a Vysoká u Holic. Z důvodu dodatečného zastavování těchto dálkových linek je uspíšen odjezd autobusů z Hradce Králové o 5 minut. Tímto jsou ve směru Hradec Králové – Holice – Svitavy rozvázány v Holicích přípoje. Dálkové linky tak nebudou vyčkávat na příjezd spojů regionální dopravy.
Své připomínky můžete zaslat na mail patrik.benna@pardubickykraj.cz nejpozději do 22.10.2021.
zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 11. 10. 2021 | datum sejmutí: 26. 10. 2021

Upozornění na odstávku elektřiny - Litomyšl - Zahájská č. p. 345

zveřejňuje: ČEZ
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 07. 10. 2021 | datum sejmutí: 23. 10. 2021

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 07. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Rozpočtová opatření č. 6, 7, 106 a 107

Změny rozpočtu a plánu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 07. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2021

Vyhlášení nálezu

notebook s nabíječkou, 2x hrací sluchátka
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 06. 10. 2021 | datum sejmutí: 03. 01. 2022

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Vyhlášení nálezu

svazek 8 klíčů s přívěskem
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 09. 2021 | datum sejmutí: 27. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu Litomyšl

Změny č. 4 územního plánu
zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 09. 2021 | datum sejmutí: 31. 10. 2021

Vyhlášení nálezu

finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 08. 09. 2021 | datum sejmutí: 06. 12. 2021

Zveřejnění - nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 13. 08. 2021 | datum sejmutí: 10. 12. 2021

Invalidní vozík na převoz osob

TYP 909/46
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 30. 07. 2021 | datum sejmutí: 28. 10. 2021

Závěrečný účet města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 28. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2022

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

zveřejňuje: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Odloučené pracoviště Svitavy
datum vystavení: 24. 02. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Informační povinnost správce daně

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 04. 01. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Schválený rozpočet na rok 2021 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021

Rozpočet příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2021
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl