Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en

Městský úřad Litomyšl Úřední deska Městského úřadu Litomyšl

Úřední deska Městského úřadu Litomyšl pro všechny orgány Města Litomyšle dle Zákona 500/2004 Sb., správní řád - § 26 Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy na účelové dotace z rozpočtu města

Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litomyšl a obcemi ve správním obvodu města jako obce s rozšířenou působností a ostatními městy jako obcemi s rozšířenou působností

Informace o provozu podatelny Města Litomyšl dle Vyhlášky 259/2012 o podrobnostech výkonu spisové služby


 vyhledávání Vyhledávání na úřední desce ( zobrazit / skrýt )

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby - unifikace TS, kvn 10/35 et. č. 5, Litomyšl

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 01. 2022 | datum sejmutí: 01. 02. 2022

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - modernizace víceúčelového hřiště, Morašice, Říkovice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 17. 01. 2022 | datum sejmutí: 01. 02. 2022

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 14. 01. 2022 | datum sejmutí: 14. 04. 2022

Konkurz na obsazení pracovního místa Asistent/ka - kulturní manažer/ka Městské galerie Litomyšl

zveřejňuje: Městská galerie Litomyšl
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 12. 01. 2022 | datum sejmutí: 27. 01. 2022

Vyhlášení nálezu

Svazek 15 ks klíčů
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 12. 01. 2022 | datum sejmutí: 12. 04. 2022

Veřejná vyhláška - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - farma pro výkrm drůbeže, Čistá

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 06. 01. 2022 | datum sejmutí: 21. 01. 2022

Upozornění na náhlé výluky BUS linek dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.

Z důvodu vysoké nemocnosti řidičů není dopravce schopen zajistit dopravní obslužnost v plném rozsahu.
Aktualizovaný seznam výluk naleznete na této stránce Krajského úřadu:

https://www.pardubickykraj.cz/article.aspx?managePreview=ok&thema=3472&category=&language=1&item=111177
zveřejňuje: Krajský úřad Pardubického kraje
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 05. 01. 2022 | datum sejmutí: 20. 01. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu územního plánu Řídký

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 04. 01. 2022 | datum sejmutí: 03. 02. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru výstavby a územního plánování

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 04. 01. 2022 | datum sejmutí: 25. 01. 2022

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vše najdete také na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Krizové řízení
datum vystavení: 03. 01. 2022 | datum sejmutí: 18. 01. 2022

Oznámení o možnosti převzít písemnost (výzva k vyjádření se k podanému odvolání) - deklaratorní rozhodnutí - Mladočov

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor místního a silničního hospodářství
datum vystavení: 03. 01. 2022 | datum sejmutí: 18. 01. 2022

Záměr směny pozemků v katastrálním území Litomyšl

Město Litomyšl hodlá směnit díl „a“ o výměře 1 m2 oddělený z p. p. č. 765 zahrada a díly „b+c+d“ o celkové výměře 3 m2 oddělené z p. p. č. 3236/5 ostatní plocha podle geometrického plánu č. 3137-219/2021 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za díly „f+g“ o celkové výměře 1 m2 oddělené z p. p. č. 3236/6 ostatní plocha podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví Sboru Církve bratrské v Litomyšli. Směna z důvodu vypořádání po zaměření skutečného stavu objektu vzduchotechniky u Nového kostela.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 03. 01. 2022 | datum sejmutí: 20. 01. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka oddělení sociálně-právní ochrany dětí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 03. 01. 2022 | datum sejmutí: 20. 01. 2022

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/referentka odboru dopravy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kanceláře vedení městského úřadu
datum vystavení: 03. 01. 2022 | datum sejmutí: 19. 02. 2022

Informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2022

zveřejňuje: Finanční úřad pro Pardubický kraj
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 29. 12. 2021 | datum sejmutí: 12. 02. 2022

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 12. 2021 | datum sejmutí: 29. 03. 2022

Vyhlášení nálezu

Klíč od vozidla Volkswagen
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 12. 2021 | datum sejmutí: 29. 03. 2022

Usnesení - dražební vyhláška -elektronická dražba lesního pozemku, Kaliště u Sebranic

zveřejňuje: Exekutorský úřad Plzeň
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 23. 12. 2021 | datum sejmutí: 22. 01. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení - veřejné projednání - územní plán Tržek

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 22. 12. 2021 | datum sejmutí: 05. 02. 2022

výsledky kontrol za rok 2021

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 12. 2021 | datum sejmutí: 21. 01. 2022

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu územního plánu, Chotovice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 20. 12. 2021 | datum sejmutí: 03. 02. 2022

Vyhlášení nálezu

finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 20. 12. 2021 | datum sejmutí: 20. 03. 2022

Vyhlášení nálezu

Finanční hotovost
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 17. 12. 2021 | datum sejmutí: 17. 03. 2022

Výběrové řízení - památkář - jednatel/ka Technických služeb Lanškroun

zveřejňuje: Město Lanškroun
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 16. 12. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Veřejná vyhláška - oznámení - veřejné projednání - změny č. 1 územního plánu Sloupnice

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor výstavby a územního plánování
datum vystavení: 16. 12. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Usnesení o nařízení elektronické dražby - zastavěná plocha a nádvoří, zahrada, Dolní Újezd

zveřejňuje: Exekutorský úřad Jeseník
vystavuje: Město Litomyšl, Odbor rozvoje a investic
datum vystavení: 15. 12. 2021 | datum sejmutí: 24. 01. 2022

Rozpočtová opatření č. 8, 9, 108 a 109

změny rozpočtu a plánu
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 14. 12. 2021 | datum sejmutí: 21. 01. 2022

Schválený rozpočet na rok 2022 - Město Litomyšl

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 13. 12. 2021 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Obecně závazná vyhláška města Litomyšl č. 7/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 10. 12. 2021 | datum sejmutí: 09. 01. 2023

Rozpočty příspěvkových organizací města Litomyšl na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2023-2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 06. 12. 2021 | datum sejmutí: 01. 01. 2023

Chytré hodinky zlaté barvy

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 29. 11. 2021 | datum sejmutí: 27. 02. 2022

Nabídka pozemků v lokalitě Na Lánech za účelem výstavby RD

Jedná se o pozemky v k. ú. Lány u Litomyšle, obci Litomyšl pod označením "A", "B", "H" a pořadovým číslem, např. "A1". Podrobnosti v příloze.
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Oddělení majetkoprávní
datum vystavení: 19. 11. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Vyhlášení nálezu

Mobilní telefon
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor správní
datum vystavení: 02. 11. 2021 | datum sejmutí: 31. 01. 2022

Dotační program Města Litomyšl na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 26. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2022

Dotační program Města Litomyšl na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 26. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2022

Dotační program Města Litomyšl na podporu sociální oblasti na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor školství a sociální péče
datum vystavení: 26. 10. 2021 | datum sejmutí: 02. 02. 2022

Dotační program na podporu ostatní kulturní činnosti v Litomyšli na rok 2022

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor kultury a cestovního ruchu
datum vystavení: 07. 10. 2021 | datum sejmutí: 30. 01. 2022

Informační povinnost správce daně podle § 56 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění

zveřejňuje: Městský úřad Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 01. 10. 2021 | datum sejmutí: 18. 03. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2022 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 22. 09. 2021 | datum sejmutí: 30. 12. 2022

Závěrečný účet města za rok 2020 společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 28. 06. 2021 | datum sejmutí: 01. 07. 2022

Povinně zveřejňované údaje

zveřejňuje: České dědictví UNESCO
datum vystavení: 19. 04. 2021 | datum sejmutí: 19. 04. 2022

PROJEKT OUTPLACEMENT

zveřejňuje: Úřad práce ČR
datum vystavení: 15. 03. 2021 | datum sejmutí: 30. 06. 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023

Střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací města Litomyšl na roky 2022 a 2023
zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 12. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 24. 09. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2023

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Změny a doplnění obecné povahy a seznam katastrálních území
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 03. 08. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Lesy na území ČR
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 08. 04. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Místní poplatky - okruh údajů, které může správce poplatku zjistit automatizovaným způsobem z rejstříků a evidencí

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Odbor finanční
datum vystavení: 09. 01. 2020 | datum sejmutí: 31. 12. 2030

Střednědobý výhled rozpočtu města Litomyšl na roky 2020 - 2024

zveřejňuje: Město Litomyšl
vystavuje: Starosta
datum vystavení: 21. 06. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ochrana lesů
zveřejňuje: Ministerstvo zemědělství
datum vystavení: 05. 04. 2019 | datum sejmutí: 31. 12. 2022

 
Youtube Litomyšl