Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Placené parkování v historickém centru

obrázek k Parkování v centru

Od 1. ledna 2024 začne platit upravený ceník pro parkování. Důležitou zprávou pro občany je, že  parkovací automaty jsou vybaveny pro možnost placení platební kartou a některé parkovací paušály je možno zakoupit také online na adrese www.litomysl.cz/prodej_parkovacich_pausalu Parkovací paušály jsou platné vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

Za parkování platí řidiči v pracovní dny od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, a to na místech označených dopravními značkami v prostoru Smetanova, Šantova a Toulovcova náměstí, dále v ulicích B. Němcové, Rektora Stříteského, Růžová, Šmilovského, M. D. Rettigové, Špitálská, Ropkova, Josefa Váchala, Mariánská, Jiráskova, nám. Václava Havla a Vodní valy.

Pokud se řidičům kvůli méně častým návštěvám centra placení ročních parkovacích paušálů nevyplatí, vždy je možné pořídit měsíční parkovné či krátkodobé, prvních 65 minut stojí pouze 10 Kč. Připomínáme, že stejně jako v minulém roce také platí zákaz přetáčení parkovacích hodin. Při placení parkovného je nově nutno zadat RZ vozidla. Na druhou stranu se již není třeba vracet k vozidlu a umísťovat tam parkovací lístek.

Ceník parkovného platný od 1. 1. 2024

Lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu nebo v systému elektronického placení:
Prvních 65 minut 10 Kč/hod.
každá další hodina 40 Kč/hod.
den (24 hodin od času zaplacení) 200 Kč/den
měsíc 700 Kč/30 dnů

Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v době na něm uvedené. Od 1.1. 2023 není nutné jeho umístění ve vozidle díky povinnosti zadat RZ vozidla při jeho nákupu. Parkovací lístek měsíční lze zakoupit pouze prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací EasyPark. Ostatní parkovací lístky je možno zakoupit prostřednictvím veřejně přístupných parkovacích automatů nebo prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací EasyPark.

Parkovací lístky od ubytovatele:
denní 70 Kč
týdenní 300 Kč

Abonentní roční  paušál 7 000 Kč / kalendářní rok
Zaplacení roční parkovacího paušálu a registrací RZ vozidla prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku.  Parkovací paušál je možno uhradit a registraci RZ vozidla je možno uskutečnit v Informačním centru Litomyšl, na MěÚ Litomyšl nebo online na výše uvedené adrese.

Rezidenční parkovací paušál
první  vozidla 600 Kč / kalendářní rok
každé další vozidlo 1 700,- Kč/ kalendářní rok
Je určen pouze pro vozidla v prokázaném užívání osob s trvalým pobytem nebo majitelů nemovitostí v oblastech dle přílohy č. 1 nařízení města Litomyšl č. 07/2021.
Zaplacení roční parkovacího paušálu a registrací RZ vozidla prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Kupující k prodeji předkládá doklad o trvalém pobytu nebo vlastnictví nemovitosti. Parkovací paušál je možno uhradit a registraci RZ vozidla je možno uskutečnit pouze na služebně  Městské policie Litomyšl.


Roční paušál pro krátkodobý parking 900 Kč / kalendářní rok
Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním, a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací paušál je platný pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem).
Kupující k prodeji nepředkládá žádné doklady. Parkovací paušál je možno uhradit a registraci RZ vozidla je možno uskutečnit v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl,  na MěÚ Litomyšl nebo online na výše uvedené adrese.


Roční paušál pro krátkodobý parking – zvýhodněný pro občany města 400 Kč / kalendářní rok
Je určen pouze pro jedno vozidlo ve vlastnictví nebo prokázaném užívání osoby s trvalým pobytem na území města Litomyšle. Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním, a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací paušál je platný pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem). Kupující k prodeji předkládá občanský průkaz, osoba mladší 18 let také doklad o vlastnictví vozidla.  Parkovací paušál je možno uhradit a registraci RZ vozidla je možno uskutečnit v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl, na MěÚ Litomyšl nebo online na výše uvedené adrese Při online nákupu je třeba u tohoto paušálu  zadat číslo občanského průkazu. Z důvodů nutnosti ověření tohoto údaje je třeba počítat s tím, že potvrzení možnosti jeho nakoupení může trvat až dva pracovní dny.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl