Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Pronájem garážových stání

Evidenci žadatelů vede nově od přijetí usnesení rady města č. 108/2021 ze dne 9.2. 2021 odbor místního a silničního hospodářství. K zavedení do evidence postačuje telefonický nebo e-mailový kontakt.

Pravidla pronajímání garážových stání v objektech Komenského náměstí a Z. Kopala:
- garážová stání Komenského nám. budou přednostně pronajímána fyzickým osobám s bydlištěm v lokalitách Komenského nám. a ulic Havlíčkova, A. Tomíčka, F. Vognera a Komenského nám.
- garážová stání Z. Kopala budou přednostně pronajímána fyzickým osobám s bydlištěm v lokalitách ulic Z. Kopala a J. E. Purkyně
- jedna domácnost může mít pronajato maximálně jedno stání
- fyzické osoby, kterým skončila platnost smlouvy původní mají přednost před novými žadateli
- s dalšími fyzickými osobami může být uzavřena nájemní smlouva pouze v případě uspokojení všech žadatelů plnících výše uvedená kritéria
- novým žadatelům je vyhověno v pořadí podle délky podání žádosti
- garážová stání nesmí být podnajímána
- v garážových stání nesmí parkovat elektromobily a vozidla s pohonem CNG.

Chceme zároveň upozornit, že z výše uvedeného textu vyplývá:
- uskutečněné pronájmy do výše uvedeného data nejsou nijak přijetím pravidel dotčeny, jsou v případě dalšího zájmu nájemce obnovovány,

- je možné uzavřít nájemní smlouvu i se zájemcem neplnícím uvedená pravidla, pokud nejsou v době uvolnění parkovacího stání evidovány žádosti zájemců, kteří pravidla splňují.

Největší počet evidovaných žádostí je na objekt Komenského náměstí. Naopak město eviduje volná nekrytá parkovací stání v objektu Z. Kopala u čp. 1252.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl