Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

Pronájem garážových stání

Evidenci žadatelů vede odbor místního a silničního hospodářství. K zavedení do evidence postačuje telefonický nebo e-mailový kontakt.

Pravidla pronajímání garážových stání v objektech Komenského náměstí a Z. Kopala:
- garážová stání Komenského nám. budou přednostně pronajímána fyzickým osobám s bydlištěm v lokalitách Komenského nám. a ulic Havlíčkova, A. Tomíčka, F. Vognera a Komenského nám.
- garážová stání Z. Kopala budou přednostně pronajímána fyzickým osobám s bydlištěm v lokalitách ulic Z. Kopala a J. E. Purkyně
- jedna domácnost může mít pronajato maximálně jedno stání
- fyzické osoby, kterým skončila platnost smlouvy původní mají přednost před novými žadateli
- s dalšími fyzickými osobami může být uzavřena nájemní smlouva pouze v případě uspokojení všech žadatelů plnících výše uvedená kritéria
- novým žadatelům je vyhověno v pořadí podle délky podání žádosti
- garážová stání nesmí být podnajímána
- v garážových stání nesmí parkovat elektromobily a vozidla s pohonem CNG.

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl